Nordisk råds sekretariat

Nordisk råds sekretariat forbereder og følger opp de spørsmålene som behandles i presidentskapet, utvalg og andre organer.

Informasjon

Postadresse

Nordisk råd
Nordisk råd
Ved Stranden 18
1061 København K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 04 00

Innhold

Nordisk råds sekretariat

Nordisk råds kontor i Brussel
Nordisk råd har et kontor i Brussel. Hensikten med kontoret er å følge med på EU-saker av interesse for Nordisk råd samt å opprettholde kontakten med nordiske aktører i Brussel. Spesielt viktig er kontakten mellom Europaparlamentet og Nordisk råd. Kontoret ble etablert i september 2017 og består av én medarbeider.
Gå til organisasjon