Tidligere sesjoner

Her finner du en oversikt over Nordisk råds sesjoner fra 2014 og framover. Trenger du dokumentasjon fra tidligere sesjoner, er du velkommen til å kontakte Nordisk råd på nordisk-raad@norden.org.