Dagsorden

02.11.21

14:00 - 14:15

1.
Sessionens åbning

1.1.
Fastsættelse af deltagerliste, Dokument 2d/2021

11:00 - 11:05

1.2.
Godkendelse af dagsordenen, Dokument 2c/2021

14:00 - 14:15

1.3.
Godkendelse af regler for 73. sessions gennemførelse 2021, Dokument 2b/2021

14:15 - 15:15

2.
Udenrigsministrenes redegørelse

14:15 - 15:15

2.1.
Udenrigsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 8/2021

15:15 - 16:15

3.
Udenrigspolitik

15:15 - 16:15

3.1.
Betänkande över medlemsförslag om nordiskt samarbete inför EU's arktiska strategi, A 1876/presidiet

15:15 - 16:15

3.2.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Arktisk Samarbejdsprogram 2022-2024, B 336/præsidiet

15:15 - 16:15

3.3.
A 1855/presidiet Medlemsförslag om nordisk koordinering kring relationerna mellan de nordiska länderna i förhållande till Folkrepubliken Kina

15:15 - 16:15

3.4.
Medlemsförslag om utbyte av information vad gäller stora internationella evenemang som äger rum i auktoritära stater och icke-demokratier samt försöka eftersträva en likartad gemensam nordisk hållning, A 1884/presidiet

15:15 - 16:15

3.5.
Afstemning

16:15 - 17:00

4.
Forsvarsministrenes redegørelse

16:15 - 17:00

4.1.
Forsvarsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 9/2021

17:00 - 17:30

5.
Samarbejdsministrenes redegørelser

17:00 - 17:30

5.1.
Samarbejdsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 10/2021

17:00 - 17:30

5.2.
Grænsehindringsredegørelse, Dokument 12/2021

17:30 - 18:15

6.
Samarbejdsministrenes forslag

11:30 - 12:00

6.1.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget 2022, B 314/præsidiet

11:30 - 12:00

6.2.
Afstemning

03.11.21

09:00 - 09:30

7.
Samarbejdsministrenes redegørelser

09:00 - 09:30

7.1.
Børn- og Ungeredegørelse, Dokument 13/2021

09:00 - 09:30

7.2.
Ligestillingsredegørelse, Dokument 20/2021

10:00 - 11:15

9.
Samfundssikkerhed i Norden

17:00 - 18:15

9.1.
Betänkande över medlemsförslag om at Bevara den fria rörligheten i Norden i krissituationer, A 1850/presidiet

17:00 - 18:15

9.2.
Betänkande över medlemsförslag om ökad nordisk säkerhet mot cyberrattacker, A 1885/presidiet

17:00 - 18:15

9.3.
Betänkande över medlemsförslagg om nordiskt beredskapssamarbete, A 1866/presidiet

17:00 - 18:15

9.4.
Betænkning over medlemsforslag om etablering af statsministersamråd og kriseberedskabskomité, A 1883/præsidiet

17:00 - 18:15

9.5.
Betänkande över medlemsförslag om nordiskt beredskapslager för att användas vid kriser, A 1882/presidiet

17:00 - 18:15

9.6.
Betänkande över medlemsförslag om Nordisk vaccinproduktion, A 1871/välfärd

17:00 - 18:15

9.7.
Afstemning

14:00 - 14:20

11.
International gæstetaler, NATOs Generalsekretær Jens Stoltenberg

15:00 - 17:00

13.
Topmøde med statsministrene

Hvad kan vi i Norden lære af coronakrisen, og hvordan styrker vi samarbejdet for fremtiden?

15:00 - 17:00

13.1.
Debatoplæg til Nordisk Råds Topmøde 2021, Dokument 4/2021

17:00 - 17:15

14.
Norges program i Nordisk Ministerråd 2022

17:00 - 17:15

14.1.
Norges statsminister præsenterer Norges formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd 2022, Dokument 15/2021

04.11.21

08:45 - 09:30

15.
Første debat om nye medlemsforslag

08:45 - 09:30

15.1.
Medlemsforslag om certificeringsordning for bæredygtig turisme, A 1893/vækst, fremlagt af Den Socialdemokratiske gruppe

08:45 - 09:30

15.2.
Medlemsförslag om att godkänna studentrabatter på resor i hela Norden, A 1891/tillväxt, fremlagt af Midtergruppen

08:45 - 09:30

15.3.
Medlemsförslag om en nordisk, digital plattform för betalningar inom och mellan länderna, A 1897/vekst, fremlagt af Den Konservative gruppe

08:45 - 09:30

15.4.
Medlemsförslag om människorättsbaserad narkotikapolitik i Norden, A 1896/välfärd, fremlagt af Nordisk Grønt Venstre

08:45 - 09:30

15.5.
Medlemsforslag om Venskabsskoler og venskaber mellem uddannelsesinstitutio-ner, A 1880/kultur, fremlagt af Nordisk Frihed

08:45 - 09:30

15.6.
Afstemning

09:00 - 09:45

16.
Velfærd i Norden

09:00 - 09:45

16.1.
Ministerrådets redegørelse om det nordiske samarbejde på helse- og socialområdet, Dokument 6/2021

09:00 - 09:45

16.2.
Betænkning over Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram ang. Arbejdsliv 2022-2024, B337/vækst

09:00 - 09:45

16.3.
Betænkning over Medlemsförslag om ökat samarbete mellan nordiska ambassader för att hjälpa barn och ungdomar utsatta för hedersför-tryck att komma hem, A 1816/välfärd

09:00 - 09:45

16.4.
Afstemning

10:15 - 11:00

17.
Arbejdsliv i Norden

09:45 - 10:30

17.1.
Ministerrådets redegørelse om det nordiske projekt om fremtidens arbejdsliv 2017-2021, Dokument 22/2021

09:45 - 10:30

17.2.
Betænkning over Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram ang. Arbejdsliv 2022-2024, B337/vækst

09:45 - 10:30

17.3.
Udvalgsforslag om Nordens fremtidige arbejdsmarked (Future of Work), A 1869/vækst

09:45 - 10:30

17.4.
Afstemning

11:00 - 11:45

18.
Vækst og Udvikling i Norden

10:30 - 11:15

18.1.
Betænkning over Medlemsforslag om Norden for 5 % biojetfuel A 1867/tillväxt Reservation

10:30 - 11:15

18.2.
Betænkning over Medlemsförslag om nordiske banktjenester i sanntid, A 1864/tillväxt

10:30 - 11:15

18.3.
Betænkning over Medlemsforslag om statsstøttereglene i Norden, A 1800/vekst

10:30 - 11:15

18.4.
Afstemning

11:45 - 12:30

19.
Kundskab og Kultur i Norden

11:15 - 12:00

19.1.
Utskottsförslag om digitala lösningar inom utbildning, A 1861/kultur

11:15 - 12:00

19.2.
Udvalgsforslag om mer Norden i skolan, A 1888/kultur

11:15 - 12:00

19.3.
Betænkning over Medlemsförslag om att minska geoblockering, A 1865/kultur

11:15 - 12:00

19.4.
Afstemning

13:30 - 14:15

20.
Holdbart Norden

13:30 - 14:15

20.1.
Udvalgsforslag om Ungdommens Fond for Biodiversitets og Klima, A 1862/holdbart, Reservation

13:30 - 14:15

20.2.
Betänkande över medlemsförslag om felles nordisk strategi for nedtaking av vindmøller og resirkulering av avfall fra vindmølleindustrien, A 1852/holdbart

13:30 - 14:15

20.3.
Udvalgsforslag om fælles nordisk slutdepot for NORM-affald, A 1860/holdbart

13:30 - 14:15

20.4.
Afstemning

14:15 - 15:15

21.
Nordisk Råds interne anliggender

14:15 - 15:15

21.1.
Presidieförslag om Nordiska rådets EU-kontor, A 1844/presidiet

14:15 - 15:15

21.2.
Betänkande över medlemsförslag om Samisk representation i Nordiska rådet, A 1870/presidiet

14:15 - 15:15

21.3.
Ændringer af Nordisk Råds Forretningsorden 2021, A 1887/præsidiet

14:15 - 15:15

21.4.
Betänkande över medlemsförslag om avtalstolkning i nordisk rätt, A 1829/presidiet

14:15 - 15:15

21.5.
Afstemning

15:15 - 15:30

22.
Nordisk Råds beretninger

15:15 - 15:30

22.1.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2021, Dokument 18/2021

15:15 - 15:30

22.2.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020, C 3/2021

15:15 - 15:30

22.3.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Minister-råd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2020, C 4/2021/kk

15:15 - 15:30

22.4.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Minister-råd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2020, C 5/2021/kk

15:15 - 15:30

22.5.
Nordisk Råds årsberetning 2020, Dokument 1/2021

15:15 - 15:30

22.6.
Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2021, Dokument 16/2021

15:15 - 15:30

22.7.
Afstemning

15:30 - 15:45

23.
Valg 2022

15:30 - 15:45

23.1.
Valg af Nordisk Råds præsident og vicepræsident, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.2.
Valg af formænd og næstformænd til Nordisk Råds udvalg samt Kontrolkomité, Do-kument 19/2021

15:30 - 15:45

23.3.
Valg af medlemmer til Nordisk Råds Præsidium, udvalg og komiteer, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.4.
Valg til Nordisk Investeringsbanks Kontrolkomité, Dokument 19/2021

15:30 - 15:45

23.5.
Afstemning

15:45 - 15:55

24.
Finlands årsprogram for Nordisk Råd 2022

15:45 - 15:55

24.1.
Den nyvalgte præsident fra Finland præsenterer Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2022, Dokument 14/2021

15:55 - 16:00

25.
Sessionens afslutning

15:55 - 16:00

25.1.
Fastsættelse af tid og sted for næste session

28.09.21 | Nyhet

Journalist, det er tid for å akkreditere seg til Nordisk råds sesjon og prisutdeling

Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds 73. sesjon i København 1.–4. november 2021 har åpnet. Via lenken under kan du som journalist akkreditere deg både til sesjonen og Nordisk råds prisutdeling. I år blir sesjonen fysisk dersom ikke noe uforutsett inntreffer.

18.09.21 | Nyhet

”Stor samsyn på nordiskt försvarssamarbete”

Arktis, Östersjön och cyberattacker stod på agendan då Nordiska rådet ordnade en försvarskonferens i Köpenhamn på torsdagen. Konferensen visade att de nordiska länderna ha stor samsyn i försvars- och säkerhetsfrågor, sammanfattade Nordiska rådets vicepresident Annette Lind dagen.

14.10.21 | Information

Praktiske oplysninger om Nordisk Råds session 2021

Her finder du praktiske oplysninger om Nordisk Råds session i København