Medlemsförslag om förenkling av processen när man vill använda vårdtjänster i ett annat nordiskt land