Medlemsförslag om gemensam strategi för idrottsevenemang i Norden samt stöd till anordnade av idrottsevenemang för barn- och unga i Norden