Ministerrådsförslag ang. Nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor 2023-2027

18.08.22 | Aarende

Information

Ärendenummer
B 344/UVN
Status
Förslaget behandlas

Dokumentation

  Förslag
  Betänkande
  There is no content for this status.
  Debatt
  There is no content for this status.
  Beslut
  There is no content for this status.