Val av Nordiska rådets president och vicepresident för 2023