Bank i Norge

Bank i Norge
Här kan du läsa om hur du öppnar ett bankkonto och tar banklån i Norge. Du hittar också information om bank-id och annan digital legitimering.

Grundläggande banktjänster är i princip tillgängliga för alla som bor i Norge. För att kunna öppna ett bankkonto i Norge måste du kunna legitimera dig med giltig legitimation. Ett giltigt nordiskt pass fungerar som godkänd giltig legitimation. Det gör också giltiga nationella id-kort. Kontakta banken du funderar på för att höra om andra typer av legitimation kan användas.

Du behöver i regel ett norskt födelsenummer (ofta kallat personnummer) eller ett norskt d-nummer för att kunna öppna ett bankkonto i Norge.

Vissa banker har filialer i flera nordiska länder. Kontrollera därför om banken i ditt hemland kan hjälpa dig med att öppna ett konto i den norska banken om du inte bor i Norge.

MinID

MinID är en personlig inloggning till offentliga tjänster i Norge. Med ditt personliga MinID kan du till exempel få tillgång till olika tjänster hos NAV, söka till högskoleutbildning, ansöka om lån och stipendium hos Lånekassen och lämna in självdeklarationen elektroniskt. Tillsammans med pinkoder och ett lösenord du väljer själv kan du identifiera dig digitalt i kontakt med det offentliga Norge.  Du är själv ansvarig för att upprätta ett eget MinID och du behöver ett norskt födelsenummer eller d-nummer för att kunna göra det.  

BankID

BankID är ett personligt, elektroniskt id som ger tillgång till offentliga tjänster på högsta säkerhetsnivå. För att få BankID ska du kontakta din bank. 

Kreditkort och bolån

Bankerna kräver vanligtvis att du ska vara folkbokförd i Norge för att få ett kreditkort eller kontokredit. Om du ska ansöka om kreditkort hos en norsk bank görs det en kreditprövning och du kan bli ombedd att dokumentera din ekonomiska situation. På det sättet kan banken undersöka om du har betalningsanmärkningar eller om det finns andra omständigheter de bör vara uppmärksamma på. Du får alltid ett skriftligt meddelande när någon har tagit en kreditupplysning på dig. Genom en kreditupplysning får banker i Norge endast information om norska förhållanden, så du bör själv se till att dokumentera din inkomst om du får inkomster från utlandet.

Det är upp till bankerna om de vill utfärda kreditkort och bevilja lån. Därför är det viktigt att du talar med banken om dina möjligheter.

Flytta pengar mellan länder

För att kunna föra över pengar till en mottagare utomlands eller för att kunna ta emot pengar från utlandet används normalt mottagarens internationella bankkontonummer (IBAN). IBAN identifierar landet, banken, filialen och kontonumret till personen som ska ha pengarna och gör det dessutom säkrare att överföra pengar. Utöver det behöver du en SWIFT-adress eller en BIC (Bank Identifier Code) till mottagarens bank. Kontakta din bank för mer information om avgifter vid överföringar till och från utlandet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.