Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Stemmerett i Norge

Rösträtt i Norge

Bank i Norge

Bank i Norge

Statsborgerskap i Norge

Norskt medborgarskap

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.