Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Stemmerett i Norge

Rösträtt i Norge

Statsborgerskap i Norge

Norskt medborgarskap

Bank i Norge

Bank i Norge

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.