Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Folkeregistrering i Norge

Folkbokföring i Norge

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Bank i Norge

Bank i Norge

Statsborgerskap i Norge

Norskt medborgarskap

Norsk identitetsnummer

Norskt identitetsnummer

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Arbets- och uppehållstillstånd i Norge

Stemmerett i Norge

Rösträtt i Norge

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.