Bank i Norge

Bank i Norge
Her kan du lese mer om hvordan du åpner en bankkonto i Norge.

I Norge har alle rett til å opprette en innskuddskonto i en norsk bank og rett til å benytte bankenes betalingssystem på vanlige vilkår. Du trenger et norsk fødselsnummer (personnummer) eller et norsk D-nummer for å kunne åpne en bankkonto i Norge. Du skal også kunne legitimere deg med gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon skal inneholde bilde, fødselsnummer eller D-nummer og navnetrekk/underskrift. Et gyldig nordisk pass fungerer som godkjent gyldig legitimasjon. Ta kontakt med banken du vurderer for å høre om andre typer legitimasjon kan benyttes.

Noen banker har filialer i flere nordiske land. Undersøk derfor om banken i ditt hjemland kan hjelpe deg med å opprette en konto i den norske banken.

  Å flytte penger mellom land

  For å kunne overføre penger til en utenlandsk mottaker, eller for å kunne motta penger fra utlandet, brukes normalt mottakers internasjonale bankkontonummer (IBAN). IBAN identifiserer landet, banken, filialen og kontonummeret til personen som skal ha pengene og gjør det dessuten sikrere å overføre penger. I tillegg trenger du en SWIFT-adresse eller en BIC (Bank Identifier Code) til mottakerens bank. Ta kontakt med din bank for å høre nærmere om gebyrer ved overførsler til og fra utlandet.

  ID-kort

  Et gyldig pass fungerer alltid som identifikasjonsdokument. Det finnes foreløpig ikke noe nasjonalt ID-kort i Norge. 

  MinID 

  MinID er en personlig innlogging til offentlige tjenester i Norge. Med din personlige MinID kan du for eksempel få tilgang til ulike tjenester hos NAV, søke om opptakt til høyere utdanning, søke om lån og stipend hos Lånekassen og levere skattemeldingen elektronisk. Sammen med pin-koder og et selvvalgt passord kan du identifisere deg i kontakt med det offentlige Norge på en digital måte.  Du er selv ansvarlig for å opprette din egen MinID, og du trenger et norsk fødselsnummer eller d-nummer for å kunne opprette dette.  

  BankID

  BankID er en personlig, elektronisk ID som gir tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. For å få BankID må du kontakte banken din. 

  Kreditt

  Bankene krever vanligvis at du skal være folkeregistrert i Norge for å få utstedt kredittkort, slik som MasterCard, eller kontokreditt. Skal du søke om kredittkort hos en norsk bank, vil det bli gjennomført en kredittvurdering og du kan bli bedt om å dokumentere din økonomiske situasjon. På denne måten kan banken undersøke om du har betalingsanmerkninger eller om det er andre forhold de bør være oppmerksomme på. Du vil alltid få skriftlig beskjed dersom noen har kredittsjekket deg. Gjennom kredittsjekk får banker i Norge kun informasjon om norske forhold, så du bør selv sørge for å dokumentere din inntekt hvis du får inntekt fra utlandet.

  Boliglån

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.