Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark
Här kan du läsa om vad som krävs för att du ska ha rätt att öppna ett bankkonto och ta banklån i Danmark.

Öppna bankkonto

Alla som är folkbokförda i Danmark eller får lön utbetald i Danmark har rätt att öppna ett bankkonto i en dansk bank. Detta gäller även dig som vistas lagligt i ett EU- eller EES-land.

En bank kan dock i vissa fall neka dig att öppna ett bankkonto. Det gäller om

  • du inte kan påvisa ett verkligt intresse för att öppna ett betalkonto
  • du redan har ett betalkonto i Danmark som gör det möjligt att använda tjänsterna som är angivna i § 9, såvida du inte meddelar att du har blivit informerad om att detta betalkonto ska stängas
  • du har gjort dig skyldig till brottsliga handlingar mot penninginstitut och penninginstitutet därför förhindrar dig att missbruka din rätt till ett betalkonto
  • du har uppträtt anstötligt eller störande mot bankens andra kunder eller anställda.

Kreditkort och lån

Det är upp till bankerna om de vill bevilja kreditkort och lån. Därför är det viktigt att du pratar med banken om dina möjligheter.

Nemkonto

Alla i Danmark ska ha ett så kallat Nemkonto.

Det är ett vanligt bankkonto som offentliga myndigheter och vissa företag använder när de ska betala ut pengar till dig.

Det kan till exempel vara barnbidrag, pension, inkomstöverföring eller skatteåterbäring.

Meddela din bank vilket av dina konton ska användas som ditt Nemkonto.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.