Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark
Her kan du lese om hva som skal til for å få rett til å åpne en bankkonto og ta opp banklån i Danmark.

Åpne bankkonto

Alle som er folkeregistrert i Danmark eller får utbetalt lønn i Danmark, har rett til å få en bankkonto i en dansk bank. Dette gjelder også personer som oppholder seg lovlig i et EU- eller EØS-land.

En bank kan imidlertid avslå å opprette en bankkonto i visse tilfeller. Det gjelder hvis

  • forbrukeren ikke kan påvise en reell interesse i å åpne en basal betalingskonto,
  • forbrukeren allerede har en betalingskonto i Danmark som gjør det mulig å bruke tjenesteytelsene anført i § 9, med mindre forbrukeren erklærer at han eller hun har fått melding om at denne betalingskontoen vil bli lukket,
  • forbrukeren har utført straffbare handlinger mot pengeinstituttet og pengeinstituttet derfor vil hindre forbrukeren i å misbruke sin rett til å ha adgang til en basal betalingskonto, eller
  • forbrukeren har opptrådt støtende eller til sjenanse for bankens andre kunder eller ansatte.

Kredittkort og lån

Det er opp til bankene om de vil utstede kredittkort og yte lån. Derfor er det viktig at du snakker med banken om mulighetene dine.

NemKonto

Alle i Danmark må ha en såkalt NemKonto.

Det er en alminnelig bankkonto som offentlige myndigheter og visse virksomheter bruker når de skal utbetale penger til deg.

Det kan for eksempel være barnetrygd, pensjon, overføringsinntekter og for mye betalt skatt.

Du må informere banken din om hvilken av dine konti som skal benyttes som NemKonto.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.