Bankkonto i Danmark

Bankkonto i Danmark
Her kan du læse hvad der kræves for at du har ret til at åbne en bankkonto og at optage banklån i Danmark.

Åbne bankkonto

Alle der er folkeregistreret i Danmark eller får udbetalt løn i Danmark, har ret til at få en bankkonto i en dansk bank. Dette gælder også personer som opholder sig lovligt i et EU- eller EØS-land.

En bank kan dog i visse tilfælde afslå at oprette en bankkonto. Det gælder hvis

  • forbrugeren ikke kan påvise en reel interesse i at åbne en basal betalingskonto,
  • forbrugeren allerede har en betalingskonto i Danmark, som gør det muligt at anvende de i § 9 anførte tjenesteydelser, medmindre forbrugeren erklærer, at han har fået meddelelse om, at denne betalingskonto vil blive lukket,
  • forbrugeren har udøvet strafbare handlinger mod pengeinstituttet og pengeinstituttet derfor vil forhindre forbrugeren i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal betalingskonto eller
  • forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte.

Kreditkort og lån

Det er op til bankerne om de vil udstede kreditkort og yde lån. Derfor er det vigtigt at du taler med banken om dine muligheder.

NemKonto

Alle i Danmark skal have en såkaldt "NemKonto".

Det er en almindelig bankkonto som offentlige myndigheder og visse virksomheder bruger når de skal udbetale penge til dig.

Det kunne for eksemple være børnefamilieydelse, pension, overførselsindkomster og overskydende skat.

Du skal oplyse din bank om hvilken af dine konti der skal bruges som din NemKonto.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.