Bostad på Grönland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Funderar du på att flytta till Grönland? Den grönländska bostadsmarknaden är pressad eftersom bristen på bostäder är stor. Här kan du läsa om hur du hittar en bostad.

Bostadsmarknaden på Grönland är svår att komma in på eftersom bristen på bostäder är stor i framför allt de större städerna. Därför finns det personalbostäder i anslutning till många tjänster. 

Personalbostad

Som nyinflyttad och nyanställd på Grönland kan du har turen att tilldelas en personalbostad via din arbetsgivare. Personalbostaden är viktig för att locka arbetskraft då väntetiden för en hyresrätt i Nuuk är 10–12 år för en privat bostadssökande.

Många privata företag har egna tjänstebostäder för sin personal. Om din arbetsgivare är kommunen eller självstyret kommer du att erbjudas en hyresbostad hos ett bostadsbolag som förvaltar allmännyttans hyresrätter på Grönland. Men tänk på att du förlorar bostaden när du avslutar din anställning.

Har du inte en personalbostad?

Om du inte är anställd med personalbostad måste du ut på den privata bostadsmarknaden. Du kan googla fastighetsägare (ejendomsmæglere) i den aktuella staden. De står för en del av den privata uthyrningen. Du kan också titta i den aktuella stadens veckotidning eller stadens/byns centrala anslagstavlor. Prata med dina kollegor och be dina vänner att hjälpa dig leta på Facebook, som är ett mycket utbrett kommunikationsmedel på Grönland. Om du ska flytta till Nuuk finns det bland annat en offentlig grupp på Facebook: Bolig søges/udlejes Nuuk/Nuussuaq/Qinngorput.

Provisorisk bostad

Om du blir anställd av självstyret eller i en kommun får du ofta börja din tid på Grönland i en provisorisk bostad (vakantbolig) på grund av väntetiden på hyresbostäder i de större städerna. Det innebär att du bor tillfälligt tills du blir tilldelad en permanent bostad. Den provisoriska bostaden är möblerad.

I en provisorisk bostad betalar du ingen hyra. Istället blir du beskattad.  

Den permanenta hyresbostaden

Bostadsbolaget INI A/S förvaltar merparten av det allmänna bostadsbeståndet. Dock är det bostadsbolaget Iserit A/S som förvaltar Kommuneqarfik Sermersooqs bostäder (de kommunala bostäderna i Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit och Tasiilaq). Dessutom är det den privata aktören Agerskov Consulting som förvaltar ett antal bostäder i Nuuk som ägs av bostadsbolaget Illuut A/S. Det kommer att vara din arbetsgivare som tar den första kontakten med bostadsbolaget.

Hushållets storlek avgör storleken på bostaden, så ett hushåll med fyra personer erbjuds normalt en lägenhet med fyra rum. I de större städerna, särskilt i Nuuk, är det långa väntetider på bostad. Därför måste man ta emot den bostad som erbjuds. Men man kan bli uppsatt på en lista för uppgradering till önskad bostad.

Ägar- och andelsbostäder på Grönland

Det blir fler och fler ägarbostäder på Grönland då landstinget har stimulerat den privata bostadsmarknaden genom att erbjuda goda lånevillkor och inrättat ett från-hyresgäst-till-ägare-system (lejer til ejer-ordning) för folk som bor i det allmänna bostadsbeståndet.

Alla, både fysiska och juridiska personer, kan köpa fastigheter på Grönland. Men tänk på att andelsinnehavaren har så kallad boendeplikt (bopælspligt).

Marktilldelning

På Grönland äger man inte marken som huset är byggt på.

Medborgare, privatpersoner, andelsföreningar och företag kan få nyttjanderätt till marken när de till exempel vill bygga ett hus. Man måste ansöka om marktilldelning (arealtildeling) för att få nyttjanderätt till den önskade marken.

Man ska ansöka om marktilldelning om man vill 

  • bygga ett hus eller andra byggnader
  • köpa ett hus – efter affären måste man ansöka om marktilldelning
  • bygga ut ett befintligt hus
  • ändra användningen av en byggnad, exempelvis från butik till bostad
  • dra in vatten och avlopp
  • sätta upp en parabolantenn på marken
  • anordna en parkeringsplats
  • bygga en stuga på öppen mark
  • ställa upp en båt eller en container. 

Marktilldelning ansöker man om hos kommunen:

Du kan ansöka på NunaGIS, som är en digital karta över hela Grönland. På NunaGIS hittar du instruktioner om hur du ansöker om marktilldelning.

Eller så kan du kontakta din lokala medborgarservicecenter (borgerservicecenter) eller bygdekontor för instruktioner.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.