Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bostad på Grönland

People in Nuuk

Folkbokföring på Grönland

People in Nuuk

Rösträtt på Grönland

Grønlandsk bopælsattest

Grönländskt boendeintyg

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbets- och uppehållstillstånd på Grönland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.