Bolig på Grønland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland
Fotograf
Mats Bjerde
Overveier du å flytte til Grønland? Det grønlandske boligmarkedet er presset, siden det er stor mangel på boliger. Her kan du lese om hvordan du finner en bolig.

Boligmarkedet på Grønland er vanskelig å komme inn på, ettersom det er stor mangel på boliger spesielt i de større byene. Derfor er det vanlig at mange stillinger har tilknyttet personalbolig. 

Personalbolig

Som tilflytter og nyansatt på Grønland kan du være så heldig å få tildelt en personalbolig via din arbeidsgiver. Personalboligen er viktig for å tiltrekke arbeidskraft, ettersom ventetiden på en offentlig leiebolig i Nuuk er mellom 10 og 12 år for en privat boligsøkende.

Mange private virksomheter har egne tjenesteboliger til de ansatte. Hvis du har kommunen eller Selvstyret som arbeidsgiver, vil du bli tilbudt en leiebolig i et av boligselskapene som administrerer de offentlige leieboligene på Grønland. Du må imidlertid være oppmerksom på at du mister boligen når du sier opp stillingen din.

Har du ikke personalbolig?

Er du ikke ansatt med personalbolig, må du ut på det private boligmarkedet. Du kan google eiendomsmeglere i den aktuelle byen. De står for en del av den private utleien. Du kan også se i den aktuelle byens ukeavis eller på de sentrale oppslagstavlene i byen/bygda. Snakk med kollegene dine og få vennene dine til å søke for deg på Facebook, som er et veldig utbredt kommunikasjonsmiddel på Grønland. Hvis du skal flytte til Nuuk, finnes det blant annet en offentlig gruppe på Facebook: Bolig søges/udlejes Nuuk/Nuussuaq/Qinngorput.

Vakantboligen

Blir du ansatt i Selvstyret eller i en kommune, vil du på grunn av ventetiden på leieboliger i de større byene ofte bo i en vakantbolig til å begynne med. Det betyr at du blir innkvartert midlertidig inntil du får tildelt en permanent bolig. Vakantboligen er møblert.

I en vakantbolig betaler du ikke husleie. I stedet blir du beskattet.  

Den permanente leieboligen

Boligselskapet INI A/S administrerer størsteparten av den offentlige boligmassen. Imidlertid administrerer Boligselskabet Iserit Kommuneqarfik Sermersooqs boliger (de kommunale boligene i Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq). Dessuten administrerer en privat aktør, Agerskov Consulting, en rekke boliger i Nuuk i Boligselskabet Illuut. Det vil være arbeidsgiveren din som tar den innledende kontakten med boligselskapet.

Husstandens størrelse bestemmer boligens størrelse, så en husstand på 4 personer vil typisk få tilbudt en 4-roms leilighet. I de større byene, og spesielt i Nuuk, er det lange ventelister, så man må ta imot den boligen man får tilbudt. Man kan imidlertid bli skrevet opp til en ønskeflytting.

Eier- og andelsboliger på Grønland

Det blir flere og flere eierboliger på Grønland, ettersom Landstinget har stimulert det private boligmarkedet ved å tilby gode lånevilkår og etablering av en leier-til-eierordning for folk som bor i den offentlige boligmassen.

Alle, både fysiske og juridiske personer, kan kjøpe fast eiendom på Grønland. Du må imidlertid være oppmerksom på at andelseiere har boplikt.

Arealtildeling

På Grønland eier man ikke tomta boligen er oppført på.

Borgere, privatpersoner, borettslag eller virksomheter kan få bruksrett til jorda når de for eksempel vil bygge et hus. Man må søke om arealtildeling for å få bruksrett til tomta man ønsker.

Du må søke om arealtildeling hvis du ønsker å: 

  • bygge hus eller andre bygninger
  • kjøpe et hus – etter handelen må du søke om arealtildering
  • utvide et eksisterende hus
  • endre bruken av en bygning, eksempelvis fra butikk til bolig
  • anlegge rør til vann og kloakk
  • sette opp en parabolantenne på bakken
  • etablere en parkeringsplass
  • bygge hytte i åpent land
  • stille opp for eksempel båt eller container 

Arealtildeling søkes hos kommunen:

Du søker på NunaGIS, et digitalt kart over hele Grønland. På NunaGIS finner du en veiledning i hvordan du søker om arealtildeling.

Eller du kan kontakte ditt lokale borgerservicesenter eller bygdekontor for veiledning.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.