Bostad på Island

Húsnæði á Íslandi
Här hittar du information om bostadsmarknaden på Island, vare sig det gäller köp, hyrköp ellet hyra av bostad, eller bostadsrätter

Att köpa bostad

Medborgare i de nordiska länderna kan köpa bostad på Island enligt reglerna om etableringsfrihet och fri rörlighet för personer och tjänster inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Bostadslån går att få hos flertalet banker på Island. Räntesats och övriga villkor kan variera mellan bankerna, vilket betyder att det lönar sig att jämföra och ta reda på vad som gäller. 

Pensionsfonderna erbjuder också bostadslån, men man måste som regel vara medlem i pensionsfonden i fråga för att kunna söka lån.  Fonderna erbjuder olika räntor och lånevillkor och man bör därför jämföra dessa noga. 

Hyresbostäder och bostadsrätter

Flertalet högskolor och universitet har studentföreningar som hyr ut bostäder till studenter vid respektive institution. Närmare information hittar du bland annat på följande webbplatser:

Det vanligaste sättet att hitta bostad är genom annonser på olika webbplatser. Ofta är efterfrågan stor, så det rekommenderas att kontakta hyresvärden så snart en annons dyker upp. De båda största nyhetssajterna, mbl.is och visir.is, har sidor där annonser om lediga bostäder läggs ut. På mindre orter kan lokaltidningarna vara ett bra medium för bostadsannonser. Ett antal bostadsförmedlingar finns också.

På socialdepartementets webbsidor hittar du information (på isländska och engelska) om hur man hyr en bostad, bland annat vilka regler som gäller när man tecknar eller säger upp ett hyresavtal, samt vad man bör tänka på när man lämnar tillbaka hyresbostaden.

Island har även bostadsrättsföreningar.

Bostadsrättsföreningen Búseti bygger och säljer bostadsrätter. För att få köpa en bostadsrätt måste man vara medlem. Månadsavgiften är vanligen något lägre än den hyra man skulle behöva betala på den ordinarie hyresmarknaden.

Búmenn, en annan bostadsrättsförening, säljer också bostadsrätter, dock endast till de som fyllt 50 år.

På norra Island finns bostadsrättsföreningen Búseti á Norðurlandi.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.