Bolig på Island

Húsnæði á Íslandi
Her finner du informasjon om det islandske boligmarkedet, både om kjøp, borett og leie av bolig.

Kjøp av bolig

Nordiske statsborgere kan kjøpe bolig på Island med utgangspunkt i reglene om fri bevegelighet for personer, etableringsrett og tjenester for statsborgere innenfor EØS-området.

De fleste islandske banker gir boliglån. Renter og vilkår kan variere mellom bankene, og du må sette deg godt inn i tilbudene som finnes.  

Pensjonskasser gir også boliglån. En må være medlem av den aktuelle pensjonskassen for å få innvilget lån.  Renter og vilkår kan variere mellom pensjonskassene, og du må sette deg godt inn i tilbudene som finnes. 

Leiebolig og borett

Studentsamskipnadene ved de fleste universitetene har boliger som de leier ut til studentene sine. Nærmere opplysninger kan man blant annet finne på hjemmesidene

Den vanligste måten å skaffe seg bolig på er via annonser på nettsidene til de islandske avisene. Det er ofte stor etterspørsel etter utleieboliger, og det lønner seg å kontakte utleieren så snart en annonse dukker opp. På nettsida til avisa Morgunblaðið, Mbl.is, er det en egen spalte for boliger til leie, og på Visir.is kan du også finne utleieannonser. Utenfor hovedstadsområdet kan det være nyttig å sjekke lokalavisene. Dessuten finnes andre boligformidlere.

Sosialdepartementet kan gi deg opplysninger om leie av bolig, for eksempel om leiekontrakter, generelle regler om oppheving av leiekontrakt og tilbakelevering av bolig.

En annen variant er boligrett i noe som til en viss grad samsvarer med et norsk borettslag.

Borettslaget Búseti bygger og selger eiendommer med boligrett på Island. Det er kun medlemmer i Búseti som kan kjøpe seg boligrett. Husleien er vanligvis noe lavere her enn på det ordinære leiemarkedet.

Borettslaget Búmenn selger eiendommer med boligrett som kun er beregnet for borgere over 50 år.

På Nord-Island finnes et borettslag som heter Búseti á Norðurlandi.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.