Bolig på Island

Húsnæði á Íslandi
Her finner du informasjon om det islandske boligmarkedet, både om kjøp, borett og leie av bolig.

Kjøp av bolig

Nordiske statsborgere kan kjøpe bolig på Island med utgangspunkt i reglene om fri bevegelighet for personer, etableringsrett og tjenester for statsborgere innenfor EØS-området.

Et eget fond, Boligfinansieringsfondet, gir lån på opptil 80 % av kjøpesummen for bolig til eget bruk. Man finner nyttige opplysninger om vilkårene for lånene på fondets hjemmeside Íbúðalánasjóður. 

Alle borgere fra EØS-landene kan kjøpe bolig med lån fra Boligfinansieringsfondet, forutsatt at man oppfyller visse grunnleggende økonomiske vilkår. I tillegg kan man i visse tilfeller få banklån for å finansiere kjøp av bolig. Disse lånene kan dekke mer enn 80 % av kjøpesummen.

Hvis man tar opp lån for å kjøpe eller bygge egen bolig, kan man få rentestøtte som beregnes ut fra eierens renteutgifter, inntekt og formue. Det er skattemyndighetene som beregner og utbetaler rentestøtten.

Dessuten tilbyr alle forretningsbankene boliglån. 

Leiebolig og borett

Studentsamskipnadene ved de fleste universitetene har boliger som de leier ut til studentene sine. Nærmere opplysninger kan man blant annet finne på hjemmesidene 

Den vanligste måten å skaffe seg bolig på er via annonser på nettsidene til de islandske avisene. Det er ofte stor etterspørsel etter utleieboliger, og det lønner seg å kontakte utleieren så snart en annonse dukker opp. På nettsida til avisa Morgunblaðið, Mbl.is, er det en egen spalte for boliger til leie, og på Visir.is kan du også finne utleieannonser. Utenfor hovedstadsområdet kan det være nyttig å sjekke lokalavisene. I tillegg er det flere firmaer som formidler leieboliger. Nyttige hjemmesider er her: leiga.is og leigulisti.is.

Hos Velferdsdepartementet finner du informasjon om leie av bolig, for eksempel om hvordan man skriver leiekontrakt, generelle regler om oppsigelse av leiekontrakter og avlevering av leiebolig.

En annen variant er boligrett i noe som til en viss grad samsvarer med et norsk borettslag.

Borettslaget Búseti bygger og selger eiendommer med boligrett på Island. Det er kun medlemmer i Búseti som kan kjøpe seg boligrett. Husleien er vanligvis noe lavere her enn på det ordinære leiemarkedet.

Borettslaget Búmenn selger eiendommer med boligrett som kun er beregnet for borgere over 50 år.

På Nord-Island finnes et aktivt borettslag som heter Búseti á Norðurlandi.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.