Bolig i Island

Húsnæði á Íslandi
Her kan du finde oplysninger om boligsystemet i Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Køb af bolig

Nordiske statsborgere kan købe bolig i Island på basis af reglerne om fri bevægelighed, ret til bosættelse og serviceydelser for statsborgere i de lande, der er omfattet af EØS-traktaten.

En særlig fond, Boliglånefonden, yder lån på op til 80% af købsprisen på bolig til eget brug. Der findes god information om betingelserne for ydelse af lån på Boliglånefondens hjemmeside.

 

Statsborgere i lande inden for EØS-området kan købe sig en bolig med lån fra Boliglånefonden; blot skal bestemte basale økonomiske betingelser være opfyldt. Derudover er det i visse tilfælde muligt at få lån hos banker til at finansiere køb af bolig. Disse lån kan udgøre mere end 80% af boligens købspris.

De, der køber eller bygger egen bolig og optager lån til formålet, kan få rentetilskud, der beregnes ud fra den betalte renteudgift, samt boligejerens indkomst og formue. Det er skattemyndighederne, der beregner rentetilskuddet og udbetaler det.

Desuden yder alle almindelige banker boliglån.

Lejeboliger og bopælsret

De studerendes organisationer ved de fleste højere uddannelser ejer boliger, der lejes ud til de uddannelsessøgende, der studerer ved de pågældende uddannelsesinstitutioner. Nærmere oplysninger kan bl.a. fås på følgende hjemmesider: 

Den mest almindelige måde at finde sig en bolig på er via annoncer på avisernes hjemmesider. Efterspørgselen er ofte stor, og derfor er det klogt at tage kontakt, straks efter at en annonce dukker op. På Morgunblaðiðs hjemmeside er der en særlig spalte med annoncer om lejeboliger, og desuden findes der på hjemmesiden Vísir annoncer om lejeboliger. Ude på landet kan regionalaviserne være en god kanal til annoncer om boliger. Derudover findes der en række firmaer, der driver boligformidling. Her kan man f.eks. kigge på hjemmesiderne Leiga.is og Leigulistinn.is.

Hos Velfærdsministeriet kan du få information om husleje, f.eks. om udformning af lejekontrakter, almindelige regler angående opsigelse af lejekontrakt samt om aflevering af lejebolig.

En anden boligform er bopælsret i andelsboligforeninger.

Andelsboligforeningen Búseti opfører og sælger ejendomme med bopælsret i Island. Kun medlemmer af Búseti kan købe bopælsret. Den månedlige leje er gennemgående lavere end på det almindelige lejemarked.

Andelsboligforeningen Búmenn sælger ligeledes ejendomme med bopælsret, men disse er udelukkende tiltænkt dem, der er 50 år eller ældre.

På Nordlandet drives andelsboligforeningen Búseti á Norðurlandi.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.