Bolig i Island

Húsnæði á Íslandi
Her kan du finde oplysninger om boligsystemet i Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Køb af bolig

Nordiske statsborgere kan købe bolig i Island på basis af reglerne om fri bevægelighed, ret til bosættelse og serviceydelser for statsborgere i de lande, der er omfattet af EØS-traktaten.

De fleste kommercielle banker i Island yder lån til at købe boliger. Renter og vilkår kan variere fra bank til bank, så det er en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvad der tilbydes. 

Pensionskasser yder også lån til køb af boliger. Det er nødvendigt at være medlem af en bestemt fond for at ansøge om et lån.  Renter og vilkår kan variere fra fond til fond, så det er en god idé at sætte dig ind i, hvad der tilbydes. 

Lejeboliger og bopælsret

De studerendes organisationer ved de fleste højere uddannelser ejer boliger, der lejes ud til de uddannelsessøgende, der studerer ved de pågældende uddannelsesinstitutioner. Nærmere oplysninger kan bl.a. fås på følgende hjemmesider:

Den mest almindelige måde at finde bolig på er gennem annoncer på nettet. Der er ofte stor efterspørgsel, så det er en god idé at kontakte vedkommende umiddelbart efter, at en annonce vises. På Morgunblaðiðs hjemmeside, mbl.is, er der en særlig spalte med annoncer om lejeboliger, og desuden findes der på hjemmesiden Vísir.is annoncer om lejeboliger. Uden for hovedstaden kan regionalaviserne være en god kanal til annoncer om boliger. Derudover findes der en række firmaer, der driver boligformidling.

Hos Velfærdsministeriet kan du få information om husleje, f.eks. om udformning af lejekontrakter, generelle regler angående opsigelse af lejekontrakt samt om aflevering af lejebolig.

En anden boligform er bopælsret i andelsboligforeninger.

Andelsboligforeningen Búseti opfører og sælger ejendomme med bopælsret i Island. Kun medlemmer af Búseti kan købe bopælsret. Den månedlige leje er gennemgående lavere end på det almene lejemarked.

Andelsboligforeningen Búmenn sælger ligeledes ejendomme med bopælsret, men disse er udelukkende tiltænkt dem, der er 50 år eller ældre.

På Nordlandet drives andelsboligforeningen Búseti á Norðurlandi.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.