Det grönländska pensionssystemet

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Här kan du läsa allmänt om grönländska pensioner.

Det grönländska pensionssystemet omfattar tre olika pensionstyper:

  • lagbaserade pensioner
  • arbetsmarknadspensioner
  • individuella pensioner.

De lagbaserade pensionerna är de som den offentliga sektorn står för, till exempel ålderspension och förtidspension.

Arbetsmarknadspensioner tecknas som del av ditt anställningsförhållande enligt avtal med din arbetsgivare. På Grönland är det lagstadgat att betala in pension, och lagen fastställer en procentsats av din lön som du som minimum ska spara. 2020 är det 6 % och det stiger med 1 % om året fram till 2024, då du ska spara minst 10 % av din lön.

Individuella pensionsförsäkringar upprättar du själv genom ett pensionsbolag eller ett penninginstitut.

Beskattning av pension

Du kan dra av dina inbetalningar till pensionsförsäkringar på Grönland i beskattningen. Du ska sedan betala skatt vid utbetalningen av pensionen. Om du har en pensionsförsäkring som du själv har tecknat som privatperson ska du själv rapportera inbetalningarna i din skattedeklaration.

Om du har en utländsk pensionsbesparing ska du betala skatt på dina inbetalningar, och du har inte möjlighet att dra av inbetalningarna i beskattningen. Om du själv betalar in till pensionsförsäkringen sker det med pengar som du redan har betalat skatt på, och du behöver därför inte göra något. Om din arbetsgivare betalar in till en pensionsförsäkring för dig ska arbetsgivaren se till att det betalas skatt på inbetalningen.

Om du har en dansk pensionsförsäkring och får anställning på Grönland kan du med fördel be ditt pensionsbolag om en så kallad §53A-ordning. På det sättet undviker du att bli dubbelbeskattad på den pension som du tjänar in vid arbete på Grönland. Kontakta ditt pensionsbolag för mer information om försäkringen.

Speciella regler om pensionsförhållanden inom den danska riksgemenskapen

Inom riksgemenskapen Danmark, Färöarna och Grönland gäller speciella regler för utbetalning av ålders- och förtidspension.

Om du är ålders- eller förtidspensionär och flyttar mellan Grönland och Färöarna är det bäst att kontakta Almannaverkið för råd och vägledning. Lägg märke till att åldersgränsen för folkpension på Färöarna är 67 år. Du är därför inte berättigad till färöisk pension förrän du är 67 år, även om du får grönländsk ålderspension innan du flyttar.

Om du är ålders- eller förtidspensionär och flyttar från Grönland till Danmark ska du vara uppmärksam på åldersgränsen. I Danmark får du mer information om ålderspension på medborgarservice (borgerservice).

Arbetsmarknadspensioner och tjänstemannapension

För utbetalning av arbetsmarknads- eller tjänstemannapension ska du ta kontakt med den eller de pensionskassor som du har sparat i. Om du är osäker på vilka de är, kan du kolla tidigare anställningskontrakt för uppgifter om pensionssparande.

Om du har frågor om pensionen

Om du har frågor om utbetalning av pension, kontakta socialförvaltningen i den kommun där du bor. Du hittar kommunens kontaktinformation på Sullissivik (medborgarservice).

Om du har frågor om inbetalning av pension, kan du kontakta Skattestyrelsen eller ditt pensionsbolag.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.