Det grønlandske pensjonssystemet

Foto: Fiskare, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du lese generelt om grønlandske pensjoner.

Det grønlandske pensjonssystemet omfatter tre ulike pensjonstyper:

  • Lovbaserte pensjoner
  • Arbeidsmarkedspensjoner
  • Individuelle pensjoner

Lovbaserte pensjoner er styrt av det offentlige, for eksempel alderspensjon og uføretrygd (førtidspension).

Arbeidsmarkedspensjoner opprettes som ledd i ansettelsesforholdet ditt etter avtale med arbeidsgiveren. På Grønland er det lovpålagt å innbetale til pensjon, og det er ved lov fastsatt en prosentsats av lønnen din som du som minimum må spare opp. I 2020 er det 6 %, mens det stiger med 1 % i året fram til 2024, da du må spare opp minst 10 % av lønnen.

Individuelle pensjonsordninger oppretter du selv gjennom et pensjonsselskap eller en finansinstitusjon.

Beskatning av pensjon

Du kan trekke innbetalingene dine til pensjonsordninger på Grønland fra den skattbare inntekten. Da skal det trekkes skatt ved utbetalingen av pensjonen. Har du en pensjonsordning som du har opprettet som privatperson, må du selv oppgi innbetalingene på skattemeldingen.

Har du en utenlandsk pensjonsoppsparing, må du betale skatt av innbetalingene, og du har ikke mulighet for å trekke fra innbetalinger i skatten. Hvis du selv betaler inn til pensjonsordningen, skjer det med penger du allerede har betalt skatt av, og du trenger derfor ikke foreta deg noe. Hvis arbeidsgiveren din betaler inn til en pensjonsordning for deg, skal arbeidsgiveren sørge for at det blir betalt skatt av innbetalingen.

Hvis du har en dansk pensjonsordning og får jobb på Grønland, kan du med fordel be pensjonsselskapet ditt om en såkalt § 53A-ordning. På den måten unngår du å bli dobbeltbeskattet for pensjonen du tjener opp ved arbeid på Grønland. Kontakt pensjonsselskapet ditt for mer informasjon om ordningen.

Spesielle regler om pensjonsforhold innenfor det danske riksfellesskapet

Innenfor riksfellesskapet Danmark, Færøyene og Grønland gjelder det særskilte regler for utbetaling av alderspensjon og uføretrygd.

Er du alderspensjonist eller uføretrygdet og flytter mellom Grønland og Færøyene, er det en god idé å kontakte Almannaverkið for råd og veiledning. Du må være oppmerksom på at aldersgrensen for folkepensjon på Færøyene er 67 år. Du er derfor ikke berettiget til færøysk alderspensjon før du har fylt 67 år – også om du mottar grønlandsk alderspensjon før flyttingen.

Er du alderspensjonist eller uføretrygdet og flytter fra Grønland til Danmark, må du være oppmerksom på at aldersgrensen blir beregnet. I Danmark finner du flere opplysninger om alderspensjon på borgerservice.

Arbeidsmarkedspensjoner og tjenestemannspensjon

For utbetaling av arbeidsmarkeds- eller tjenestemannspensjon må du ta kontakt med den eller de pensjonskassene du har spart opp i. Er du i tvil, kan du sjekke tidligere ansettelseskontrakter for opplysninger om pensjonsoppsparing.

Hvis du har spørsmål om pensjon

Hvis du har spørsmål om utbetaling av pensjon, kontakt Socialforvaltningen i kommunen du bor i. Du finner kommunens kontaktopplysninger på Sullissivik (borgerservice).

Har du spørsmål om innbetaling av pensjon, kan du kontakte Skattestyrelsen eller pensjonsselskapet ditt.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.