Dödsfall

Här hittar du information om arv, testamente och efterlevandepension.

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.