Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Sjukförsäkring vid studier på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Barnabætur á Íslandi

Isländskt barnbidrag

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostadsbidrag i Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.