Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostadsbidrag i Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.