Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostadsbidrag i Island

Barnabætur á Íslandi

Barnbidrag på Island

Kørestol

Stöd till inköp av hjälpmedel på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.