Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Barnabætur á Íslandi

Barnbidrag på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Sjukförsäkring vid studier på Island

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländsk arbetslöshetsersättning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.