Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukersättning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländsk arbetslöshetsersättning

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostadsbidrag i Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.