Utbildning

Här hittar du information om utbildningssystemet, antagning, studiestöd och omräkning av betyg.

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi

Tillträde till högre utbildning i Island

Framhaldsskólar á Íslandi

Gymnasieutbildning i Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Undervisning i isländska på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Erkännande av examen

Húsnæði fyrir námsfólk á Íslandi

Studentbostäder

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola på Island

Fjármögnun náms á Íslandi

Studiefinansiering på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.