Arbetssökande

Här hittar du information om att söka jobb och arbetslöshetsförsäkring.

Stéttarfélög á Íslandi

Fackföreningar på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Mænd der arbejder i Danmark

Jobba på Island

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländsk arbetslöshetsersättning

Atvinnuleit á Íslandi

Söka jobb på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Erkännande av examen

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.