Bil

Här hittar du information om körkort och införsel av bil.

Tollareglur á Íslandi

Tullbestämmelser på Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Att ta med sig bil till Island

Førerkort i Norge

Körkort på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.