Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.