Pension

Här hittar du information om pensionssystemet, allmän pension och sjukersättning.

Örorkulífeyrir á Íslandi

Isländsk förtidspension

Ellilífeyrir á Íslandi

Isländsk ålderspension

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Íslenska lífeyriskerfið

Det isländska pensionssystemet

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.