Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Grafer og penge

Økonomisk stønad på Island

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Sjukförsäkring vid studier på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.