Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Information för funktionshindrade

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Sjukförsäkring vid studier på Island

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.