Hälsa

Här hittar du information om rätten till sjukvård och om hälsovårdssystemet

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Information för funktionshindrade

Sjúkratrygging við nám á Íslandi

Sjukförsäkring vid studier på Island

Mor med baby

Graviditet och förlossning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.