Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Person ved en computer

Electronic ID

Mænd der arbejder i Danmark

Working in Iceland

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Skattar á Íslandi

Skatt på Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländsk arbetslöshetsersättning

Atvinnuleit á Íslandi

Söka jobb på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Erkännande av examen

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.