Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Stéttarfélög á Íslandi

Fackföreningar på Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Jobba i flera länder samtidigt

Skattar á Íslandi

Skatt i Island

Sjúkradagpeningar á Íslandi

Isländsk sjukpenning

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländska regler för arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetsersättning

Atvinnuleit á Íslandi

Söka jobb på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.