Jobb

Här hittar du information om att söka jobb, auktorisation och arbetslöshetsförsäkring.

Endurhæfing og endurhæfingarlífeyrir á Íslandi

Rehabilitering och rehabiliteringsersättning i Island

Stéttarfélög á Íslandi

Fackföreningar på Island

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Jobba i flera länder samtidigt

Skattar á Íslandi

Skatt på Island

Atvinnuleit á Íslandi

Söka jobb på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Viðurkenning á prófum á Íslandi

Erkännande av examen

Atvinnuleysisbætur á Íslandi

Isländsk arbetslöshetsersättning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.