Graviditet och förlossning

Här hittar du information om undersökningar under graviditeten och rätten att utnyttja vårdssystemet i samband med graviditet och förlossning.

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.