Flytta

Här hittar du information om att flytta mellan de nordiska länderna.

Førerkort i Norge

Körkort på Island

Flyvende måke

Checklist When Moving to Iceland from Another Nordic Country

Mænd der arbejder i Danmark

Working in Iceland

Privatforsikring i Danmark

Privatförsäkring på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Bankkonto på Island

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna

Checklista för dig som flyttar från Island till ett annat nordiskt land

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Resa med hund eller katt till Island

Tollareglur á Íslandi

Tullbestämmelser på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.