Hem och familj

Här hittar du information om bland annat bostad, bil, barn, skola, försäkringar och bank.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Førerkort i Norge

Körkort på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Bankkonto på Island

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster på Island

Húsnæðisbætur á Íslandi

Bostadsbidrag i Island

Þjóðskrá á Íslandi

Folkbokföring på Island

Greiðslur til eftirlifandi aðstandenda á Íslandi

Efterlevandepension på Island

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.