Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Førerkort i Norge

Körkort på Island

Grønlandske barselsdagpenge

Bankkonto på Island

Réttur til heilbrigðisþjónustu á Íslandi

Rätt till hälso- och sjukvård på Island

Skattar á Íslandi

Skatt på Island

Atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi

Arbets- och uppehållstillstånd på Island

Íslenskukennsla á Íslandi

Undervisning i isländska på Island

Innflutningur bifreiða til Íslands

Att ta med sig bil till Island

Unge kvinder med telefoner

Köp av varor och tjänster på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.