Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola på Island

Meðlag á Íslandi

Underhållsbidrag på Island

Barnabætur á Íslandi

Barnbidrag på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Förskolor och familjedaghem på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.