Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola på Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Förskolor och familjedaghem på Island

Meðlag á Íslandi

Underhållsbidrag på Island

Barnabætur á Íslandi

Barnbidrag på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.