Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola i Island

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Förskolor och familjedaghem

Meðlag á Íslandi

Underhållsbidrag i Island

Barnabætur á Íslandi

Isländskt barnbidrag

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Mor med baby

Graviditet och förlossning

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.