Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Förskolor och familjedaghem

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Barnabætur á Íslandi

Isländskt barnbidrag

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Meðlag á Íslandi

Underhållsbidrag i Island

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola i Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.