Barn

Här hittar du information om barnomsorg, grundskola och föräldraförmåner.

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Förskolor och familjedaghem

Mor med baby

Graviditet och förlossning på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Isländsk föräldrapenning

Barnabætur á Íslandi

Isländskt barnbidrag

Meðlag á Íslandi

Underhållsbidrag på Island

Suomen etuudet lapsiperheille

Grundskola på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.