Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Jobba i flera länder samtidigt

Tollareglur á Íslandi

Tullbestämmelser på Island

Skattar á Íslandi

Skatt på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Införsel av hundar och katter till Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.