Tull och skatt

Här hittar du information om tull- och skatteregler.

Að vinna í fleiri löndum samtímis

Jobba i flera länder samtidigt

Skattar á Íslandi

Skatt på Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands

Resa med hund eller katt till Island

Tollareglur á Íslandi

Tullbestämmelser på Island

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.