Rätt till hälso- och sjukvård i Danmark

Ret til sundhedsydelser i Danmark
Här kan du läsa om vilka hälso- och sjukvårdstjänster du har rätt till i Danmark, om din rätt till planerad behandling i Danmark om du bor i ett annat nordiskt land, och om vem du ska kontakta om du blir sjuk i Danmark.

Om du vistas i Danmark och blir akut sjuk har du rätt till gratis behandling på sjukhus. Det gäller också gäster från andra länder. Om du är fast bosatt och folkbokförd i Danmark, får du ett hälsokort (sundhedskort) från kommunen som du ska visa varje gång du besöker läkare, akutmottagning och sjukhus. Du har fri tillgång till hälso- och sjukvården, och de flesta undersökningar och behandlingar är gratis.

Hälsokort

Hälsokortet (sundhedskortet) är bevis på at du har rätt till den danska offentliga sjukförsäkringens förmåner. Förmånerna innefattar gratis läkarbesök och bidrag till tandläkarvård, läkemedel, sjukgymnastik med mera.

Du ska visa upp ditt hälsokort varje gång du besöker läkare, akutmottagning eller sjukhus.

  Du kan läsa mer om den danska sjukförsäkringen på borger.dk, och på den offentliga hälsovårdens webbplats, sundhed.dk, finns därtill omfattande information om det danska hälso- och sjukvårdssystemet.

   Om du flyttar till eller bor i Danmark

   När du flyttar till Danmark från ett nordiskt land eller ett EU-/EES-land får du ett danskt hälsokort efter att du har blivit folkbokförd i Danmark.

   Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark

   Om du bor i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz och arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare är du ”gränsarbetare”. Det innebär att du har rätt till ett särskilt hälsokort (det særlige sundhedskort). Kortet ger dig rätt att utnyttja den danska hälso- och sjukvården på samma villkor som medborgare som bor i Danmark.

   Det särskilda hälsokortet utfärdas med en giltighetstid på högst två år. Du kan ansöka om att få ett särskilt hälsokort på borger.dk. Du kan använda självbetjäningstjänsten utan NemID.

   Företag kan ansöka om särskilt hälsokort för sina medarbetare på virk.dk.

   Du kan läsa närmare om särskilt hälsokort på borger.dk. Om du har frågor kan du kontakta Udbetaling Danmark.

   Det europeiska sjukförsäkringskortet

   Om du är socialförsäkrad i Danmark, kan du ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet i Danmark på borger.dk. Kortet kan användas om du blir akut sjuk under tillfällig vistelse i ett annat EU-/EES-land. Du kan läsa mer på borger.dk.

   Om du bor i Danmark och inte arbetar utomlands

   Om du bor i Danmark och inte arbetar utomlands är du som huvudregel socialförsäkrad i Danmark, och du ska därför ansöka om det europeiska sjukförsäkringskortet på borger.dk.

   Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat nordiskt land

   Om du bor i Danmark och arbetar i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz, ska du som huvudregel ansöka om kortet i ditt arbetsland. Ifall du är osäker på om du är socialförsäkrad i Danmark, kan du kontakta Udbetaling Danmark.

   Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Danmark

   Om du bor i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz och arbetar i Danmark för en dansk arbetsgivare är du i regel socialförsäkrad i Danmark. Det innebär att du har rätt till det europeiska sjukförsäkringskortet från Danmark. Ifall du är osäker på om du är socialförsäkrad i Danmark kan du kontakta Udbetaling Danmark.

   Vad har du rätt till om du blir sjuk medan du vistas tillfälligt i Danmark?

   Om du vistas tillfälligt i Danmark och inte arbetar i landet har du rätt till gratis sjukhusvård i Danmark om du akut blir allvarligt sjuk. Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller också om du har en kronisk sjukdom och under din vistelse får behov av nödvändig behandling.

   Om du är sjukförsäkrad i ett nordiskt land ska du kunna visa papper på det. Om du är sjukförsäkrad i ett EU-/EES-land utanför Norden ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort.

   Om du är socialförsäkrad i ett annat nordiskt land har du i vissa fall rätt att få kostnaden för hemresan täckt. Reglerna finns i den nordiska konventionen om social trygghet. Du kan läsa mer hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

    

   Vad kostar hälso- och sjukvårdstjänsterna, och vilka bidrag finns det?

   Allmänläkare och offentliga sjukhus

   Du betalar ingen avgift hos allmänläkare eller på offentliga sjukhus i Danmark.

   Tandläkare

   Tandvård är gratis för barn och unga under 18 år. Den offentliga sjukförsäkringen ger bidrag till en rad behandlingar för vuxna. Bidraget är i regel redan avdraget i de priser som tandläkaren annonserar.

   Specialistläkare

   Behandling hos en rad specialistläkare och liknande är avgiftsfri, medan du själv ska betala en andel av besök hos till exempel kiropraktor, fotterapeut, psykolog och fysioterapeut.

   Bidrag till läkemedel och behandling

   När du köper receptbelagda läkemedel får du automatiskt ett bidrag som ökar gradvis ju mer läkemedel du köper under en period på tolv månader. Du kan se en översikt över de aktuella satserna på Lægemiddelstyrelsens webbplats. Din läkare kan dessutom bedöma att du har behov av ytterligare bidrag till dina läkemedelsutgifter och kan ansöka om det hos Lægemiddelstyrelsen. Du kan läsa om individuella bidrag hos Lægemiddelstyrelsen.

   Planerad behandling utomlands

   Som medborgare i ett EU-/EES-land kan du i många fall få offentligt bidrag för behandling i ett annat EU-/EES-land än ditt hemland.

   Har du rätt till planerad behandling i ett annat nordiskt land om du är socialförsäkrad i Danmark?

   Om du är sjukförsäkrad i Danmark och har ett hälsokort, kan du få bidrag för behandling i ett annat EU- eller EES-land.

   Om du bor och är sjukförsäkrad i Danmark, men din sjukförsäkring här betalas av en försäkringskassa i ett annat EU-/EES-land, till exempel för att du arbetar utomlands eller enbart mottar en utländsk pension, ska du ansöka om bidrag från din utländska sjukförsäkring.

   Du kan läsa om villkoren hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Har du rätt till planerad behandling i Danmark om du är socialförsäkrad i ett annat nordiskt land?

   Om du vill få behandling på ett danskt offentligt sjukhus eller du ansöker en annan offentlig behandling i Danmark, för vilken det krävs att du ska ha remiss från en läkare eller tandläkare, ska du ha en remiss skriven av en läkare eller tandläkare i ditt hemland eller i ett annat EU-/EES-land.

   Reglerna om tillgång till att köpa offentliga och privata behandlingar i Danmark gäller inte din rätt att få nödvändig offentlig behandling i Danmark, om du blir sjuk eller skadar dig under en vistelse i landet. Du kan läsa om reglerna hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Vilka danska vårdtjänster har du rätt till om du tillfälligt vistas utanför Danmark?

   Om du studerar utomlands i mindre än ett år

   Din rätt att utnyttja den danska hälso- och sjukvården när du studerar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz beror på om du ska studera utomlands i upp till ett år eller i mer än ett år.

   Om du är socialförsäkrad i Danmark och ska studera i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz i upp till ett år kan du använda ditt europeiska sjukförsäkringskort som ger dig rätt till behandling på samma villkor som medborgarna i det land där du studerar.

   Om du är fortsatt folkbokförd i Danmark bevarar du ditt hälsokort och kan använda det danska hälso- och sjukvårdssystemet som tidigare.

   Om du för tiden utomlands skriver ut dig ur det danska befolkningsregistret kan du i normala fall få ett särskilt hälsokort, som ger dig rätt att använda det danska hälso- och sjukvårdssystemet på samma villkor som medborgare som bor i Danmark.

   Läs mer på borger.dk.

   Om du studerar i ett annat nordiskt land i över ett år

   Din rätt att utnyttja den danska hälso- och sjukvården när du studerar i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz beror på om du ska studera utomlands i upp till ett år eller i mer än ett år.

   Ska du studera i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz i över ett år är du i regel inte sjukförsäkrad i Danmark. Du kan i vissa fall bevara rätten till att använda den danska hälso- och sjukvården om du kan bli omfattad av sjukförsäkringen i ditt boendeland som familjemedlem till en person som bor i Danmark.

   Det kan du ansöka om med EU:s sjukförsäkringsblankett E 109.

   Läs mer på borger.dk.

   Om du bor och arbetar i ett annat nordiskt land

   Om du bor och arbetar utomlands omfattas du som huvudregel av bestämmelserna i det land där du arbetar, men i vissa fall kan du omfattas av dansk socialförsäkring och ha rätt till dansk hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer på borger.dk.

   Ersättning av utgifter för behandling i ett annat nordiskt land

   Om du under vistelse i ett EU-land, EES-land eller Schweiz har uppsökt läkare, sjukhus eller motsvarande och fått en räkning för besöket, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Du kan läsa reglerna hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

   Behandling i Danmark

   Allmänläkare

   När du flyttar till Danmark ska du välja en allmänläkare i din kommun. Det är din allmänläkare du ska kontakta när du blir sjuk.

   Allmänläkaren ser till att du får den vård du behöver och kan remittera dig till en specialist.

   Läkaren kan också hjälpa till med andra saker, såsom vaccinationer och prevention.

   Specialister

   Din allmänläkare kan göra bedömningen att du har behov av vård hos en specialist.

   Specialisten är specialist inom ett visst medicinskt område och kan vara exempelvis öronläkare, hudläkare eller psykiater.

   Du ska alltid undersökas av din allmänläkare innan du remitteras till en specialistläkare.

   Jourläkare

   Om du blir sjuk och behöver komma till en läkare utanför din egen läkares mottagningstid kan du ringa till jourläkaren (lægevagten/vagtlægen).

   Läkaren bedömer om du behöver besöka jourläkarmottagningen. I vissa fall kan läkaren göra hembesök hos dig.

   Du hittar din lokala jourläkare på sundhed.dk.

   Akutmottagning

   Akutmottagningen (akutklinik/skadestue) är avsedd för allvarliga skador som din läkare inte kan hjälpa dig med. Det kan till exempel handla om benbrott eller brännskador.

   På akutmottagningen prioriteras de allvarligaste skadorna – därför kan det vara en viss väntetid.

   De flesta sjukhus har akutmottagningar.

   I de flesta danska regioner ska du ringa innan du åker in till akutmottagningen.

   Nödnummer 112

   Om du behöver ambulans i händelse av en olycka eller liknande ska du ringa 112.

   Berätta vem du är, vad som har hänt och var du ringer ifrån.

   Tandläkare

   På sundhed.dk kan du jämföra priser på behandlingar hos olika tandläkare i Danmark.

   Vem ska du kontakta om du har frågor?

   Fråga Info Norden

   Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

   OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

   Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.