Grönländskt boendeintyg

Grønlandsk bopælsattest
Här kan du läsa om boendeintyg.

Ett grönländskt boendeintyg, bopælsattest, fungerar som legitimation i många situationer både på Grönland och i andra nordiska länder. Du ska alltid ha ditt grönländska boendeintyg med dig på resor till ditt hemland, eftersom du behöver det vid exempelvis läkarbesök. Det gäller även danska medborgare.

Vad är ett boendeintyg?

Det grönländska boendeintyget visar vem du är och var du bor. Alla som är fast bosatta på Grönland kan få ett boendeintyg.

Du behöver boendeintyget när

  • du ska kontakta sjuk- och hälsovården i resten av Norden
  • du söker till en utbildning
  • du ska ansöka om grönländskt körkort
  • du ska få tillbaka moms.

Boendeintyget kan också användas som pass när du reser inom de nordiska länderna.

Hur kan du få ett boendeintyg?

Du kan själv hämta ditt boendeintyg på medborgarservice på webben (Sullissivik) med hjälp av NemID.

Om du inte har NemID kan du få intyget utskrivet på kommun- eller bygdekontoret mot en mindre avgift.

Regler för boendeintyg

Grönländska boendeintyg kan endast användas på Grönland, i Danmark och i de andra nordiska länderna. Därför uppmanas du att teckna en resesjukförsäkring om du reser utanför Danmark och Norden. I annat fall kan en sjuktransport hem bli mycket dyr.

Om du har barn under 18 år omfattas de av ditt boendeintyg ifall de är registrerade som boende hos dig. Om du vill att din partner eller make/maka också ska omfattas av ditt boendeintyg ska du vända dig till kommunen eller bygdekontoret med en fullmakt från honom eller henne.

Ditt boendeintyg gäller bara ett år i taget, så om du ska resa igen följande år måste du få ett nytt intyg. Det gäller också om du flyttar.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.