Grønlandsk bostedsattest

Grønlandsk bopælsattest
Les mer om bostedsattester her.

En grønlandsk bostedsattest fungerer som legitimasjon i flere tilfeller både på Grønland og i andre nordiske land. Du må alltid ha med deg den grønlandske bostedsattesten på reiser til hjemlandet, ettersom den trengs ved eksempelvis legebesøk. Det gjelder også danske statsborgere.

Hva er en bostedsattest?

En grønlandsk bostedsattest viser hvem du er, og hvor du bor. Alle som har fast bolig på Grønland, kan få utstedt en bostedsattest.

Du trenger bostedsattesten når:

  • du skal i kontakt med helsevesenet i resten av Norden
  • du vil søke på en utdanning
  • du søker om grønlandsk førerkort
  • du skal ha momsretur

Bostedsattesten kan også brukes som pass når du reiser innenfor de nordiske landene.

Hvordan kan jeg få en bostedsattest?

Du kan selv hente en bostedsattest på borgerservice (Sullisivik) ved hjelp av NemID.

Har du ikke NemID, kan du få attesten skrevet ut hos kommunen eller bygdekontoret mot et mindre gebyr.

Regler for bostedsattester

Grønlandske bostedsattester kan bare brukes på Grønland, i Danmark og resten av de nordiske landene. Derfor anbefales det at du tegner en reiseforsikring hvis du reiser utenfor Danmark og Norden. Ellers kan en syketransport hjem bli veldig dyr.

Har du barn under 18 år, er de omfattet av din bostedsattest hvis bor hos deg. Hvis du vil at partneren eller ektefelle din skal omfattes av din bostedsattest, må du henvende deg til kommunen eller bygdekontoret med en fullmakt fra vedkommende.

Bostedsattesten er bare gyldig for ett år om gangen, så hvis du skal reise igjen året etter, må du få utstedt en ny. Det samme gjelder hvis du flytter.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.