Gymnasie- och yrkesutbildningar i Danmark

Bøger

Bøger

Photographer
Kimberly Farmer/Unsplash
Efter grundskolan väljer de flesta unga i Danmark antingen en gymnasieutbildning eller en yrkesutbildning. Läs om olika utbildningar i Danmark och om dina möjligheter att läsa en dansk gymnasieutbildning om du bor i ett annat nordiskt land.

Efter grundskolan väljer de flesta antingen en gymnasieutbildning (72 procent) eller en yrkesutbildning (20 procent).

Gymnasieutbildningar i Danmark

I Danmark finns det fyra typer av gymnasieutbildningar. Gemensamt för dem är att de är studieförberedande, det vill säga att de ger möjlighet att söka till högre utbildning. Du kan läsa mer i Utbildningsguiden.

Studentexamen (stx)

Stx är en allmänbildande utbildning där man har ämnen inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Antagningskravet är ett avgångsbetyg från årskurs 9. Utbildningen är treårig och består av ett halvårs grundperiod och två och ett halvt års studieinriktningsperiod.

Merkantilstudentexamen (hhx)

Hhx-utbildningen genomförs med betoning på merkantila, internationellt orienterade och yrkesinriktade bildningsperspektiv. Antagningskravet är ett avgångsbetyg från årskurs 9. Utbildningen är treårig och består av ett halvårs grundperiod och två och ett halvt års studieinriktningsperiod.

Teknisk studentexamen (htx)

Htx-utbildningen genomförs med betoning på tekniska, naturvetenskapliga och yrkesinriktade bildningsperspektiv.  Antagningskravet är ett avgångsbetyg från årskurs 9. Utbildningen är treårig och består av ett halvårs grundperiod och två och ett halvt års studieinriktningsperiod.

Den tvååriga utbildningen som leder till hf-examen (hf)

Hf-utbildningen är en allmän gymnasieutbildning som är praxis- och yrkesorienterad. Utbildningen tar sikte på yrkesakademi- och yrkeskandidatutbildningar. En hf-examen med utökat ämnespaket ger också behörighet till universitetets kandidatutbildningar. Antagningskravet är ett avgångsbetyg från årskurs 10. Utbildningen varar i två år under vilka man har både obligatoriska ämnen och väljer några specifika ämnespaket inom vissa teman som till exempel hälsa, miljö, pedagogik eller ekonomi. 

Internationella gymnasier i Danmark

Det finns flera internationella gymnasier i Danmark. Ett internationellt privat gymnasium är ett gymnasium som erbjuder undervisning och har som mål att eleverna kan ta en internationell examen. Den internationella examen, till exempel International Baccalaureate (IB), ska ge behörighet till högre utbildning i Danmark. Ett antal offentliga gymnasier erbjuder också IB.

Om du kommer från ett annat nordiskt land och vill gå på en dansk gymnasieutbildning

De nordiska länderna har ett avtal som garanterar unga i Norden tillgång till gymnasieutbildning i alla nordiska länder på samma villkor som landets egna medborgare. Det innebär att du i regel kan komma in på en dansk gymnasieutbildning om du har gått ut grundskolan i ett annat nordiskt land.

Yrkesutbildningar i Danmark (EUD och EUX)

En yrkesutbildning är en praktisk utbildning där en väsentlig del av undervisningen sker på en praktikplats till exempel i ett större industriföretag, en verkstad, ett kök eller en butik.

Utbildningen är en kombination av skolundervisning och praktikperioder, och den består normalt av en grundperiod och en huvudperiod. Du kan välja mellan 105 utbildningar med över 300 steg eller specialinriktningar. Du kan börja direkt efter grundskolan – eller senare. När du kan börja på en yrkesutbildning beror på din ålder och bakgrund. När du har avslutat yrkesutbildningen är du kvalificerad till att bli anställd som yrkesutbildad.

Du kan ta en EUX tillsammans med en yrkesutbildning. Det ger dig möjlighet att läsa vidare på samma villkor som de med gymnasieexamen.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.