Ungdomsuddannelser i Danmark

Bøger

Bøger

Fotograf
Kimberly Farmer/Unsplash
Efter grundskolen vælger de fleste unge i Danmark en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Læs om de forskellige uddannelser i Danmark og om din mulighed for at tage en dansk ungdomsuddannelse hvis du bor i et andet nordisk land.

Efter grundskolen vælger de fleste enten en gymnasial uddannelse (72%) eller en erhvervsuddannelse (20%).

Gymnasiale uddannelser i Danmark

I Danmark findes fire typer gymnasiale uddannelser. Fælles for dem er at de er studieforberedende; det vil sige at de giver mulighed for at søge om optagelse på en videregående uddannelse. Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.

Studentereksamen (stx)

Stx er en almendannende uddannelse hvor man har fag inden for de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområder. Adgangskravet er en 9. klasses-afgangsprøve. Uddannelsen varer 3 år og består af et ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb.

Merkantil studentereksamen (hhx)

Hhx-uddannelsen gennemføres med vægt på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. Adgangskravet er en 9. klasses-afgangsprøve. Uddannelsen varer 3 år og består af et ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb.

Teknisk studentereksamen (htx)

Htx-uddannelsen gennemføres med vægt på teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.  Adgangskravet er en 9. klasses-afgangsprøve Uddannelsen varer 3 år og består af et ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb.

Den toårige uddannelse til hf-eksamen (hf)

Hf-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse der er praksis- og professionsorienteret. Uddannelsen er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. En hf-eksamen med udvidet fagpakke giver også adgang til universitetsbacheloruddannelserne. Adgangskravet er en 10. klasses-afgangsprøve. Uddannelsen varer to år, hvor man både har en række obligatoriske fag og vælger nogle særlige fagpakker inde for bestemte temaer som for eksempel sundhed, miljø, pædagogik eller økonomi. 

Internationale gymnasier i Danmark

Der findes i Danmark en række internationale gymnasier. Et internationalt privat gymnasium er et gymnasium der udbyder undervisning og sigter mod at eleverne kan tage en international eksamen. Den internationale eksamen, for eksempel International Baccalaureate (IB), skal være adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark. En række offentlige gymnasier tilbyder også IB.

Hvis du er fra et andet nordisk land og vil gå på en dansk gymnasial uddannelse

De nordiske lande har indgået en aftale der sikrer unge i Norden adgang til gymnasiale uddannelse i alle de nordiske lande på lige vilkår som parternes egne borgere. Det vil sige at du som hovedregel kan blive optaget på en dansk gymnasial uddannelse hvis du har gennemført grundskolen i et andet nordisk land.

Erhvervsuddannelser i Danmark (EUD og EUX)

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse hvor en væsentlig del af undervisningen foregår i en praktikvirksomhed som for eksempel en større industrivirksomhed, et værksted, et køkken eller en butik.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik, og den består normalt af et grundforløb og et hovedforløb. Du kan vælge mellem 105 uddannelser med over 300 trin eller specialer. Du kan begynde lige efter folkeskolen - eller senere. Starten på en erhvervsuddannelse afhænger af din alder og baggrund. Når du har afsluttet erhvervsuddannelsen, er du kvalificeret til at blive ansat som faglært.

Du kan tage en Eux sammen med erhvervsuddannelsen. Det giver dig mulighed for at læse videre ligesom dem der har en gymnasial eksamen.  

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.