Videregående utdanning i Danmark

Bøger

Bøger

Photographer
Kimberly Farmer/Unsplash
Etter grunnskolen velger de fleste unge i Danmark en studiespesialiserende utdanning eller en yrkesrettet utdanning. Les om de forskjellige utdanningene i Danmark og om din mulighet for å ta en dansk videregående utdanning hvis du bor i et annet nordisk land.

Etter grunnskolen velger de fleste enten en studiespesialiserende utdanning (72 %) eller en yrkesrettet utdanning (20 %).

Studieforberedende videregående utdanninger i Danmark

I Danmark finnes det fire typer studiespesialiserende utdanninger. Felles for dem er at de gir mulighet for å søke om opptak til høyere utdanning. Du kan lese mer på Uddannelsesguiden.

Studentereksamen (stx)

Stx er en allmenndannende utdanning der man har fag innenfor de humanistiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fagområdene. Adgangskravet er avgangseksamen fra 9. klasse. Utdanningen varer 3 år og består av et ½ års grunnløp og 2½ års studieretningsløp.

Merkantilstudentereksamen (hhx)

Hhx-utdanningen gjennomføres med vekt på merkantile, internasjonalt orienterte og yrkesrettede dannelsesperspektiver. Adgangskravet er avgangseksamen fra 9. klasse. Utdanningen varer 3 år og består av et ½ års grunnløp og 2½ års studieretningsløp.

Teknisk studentereksamen (htx)

Htx-utdanningen gjennomføres med vekt på teknologiske, naturvitenskapelige og yrkesrettede dannelsesperspektiver.  Adgangskravet er avgangseksamen fra 9. klasse. Utdanningen varer 3 år og består av et ½ års grunnløp og 2½ års studieretningsløp.

Den toårige utdanningen til hf-eksamen (hf)

Hf-utdanningen er en allmenn studiespesialiserende utdanning som er praksis- og profesjonsorientert. Utdanningen er rettet mot yrkesakademi- og profesjonsbachelorutdanningene. En hf-eksamen med utvidet fagpakke gir også adgang til universitetsbachelorutdanningene. Adgangskravet er avgangseksamen fra 10. klasse. Utdanningen varer to år der man både har en rekke obligatoriske fag og velger noen særskilte fagpakker innenfor bestemte temaer som for eksempel helse, miljø, pedagogikk eller økonomi. 

Internasjonale videregående skoler i Danmark

I Danmark finnes det en rekke internasjonale videregående skoler. En internasjonal, privat videregående skole er en videregående skole som tilbyr undervisning og sikter mot at elevene kan ta en internasjonal eksamen. Den internasjonale eksamenen, for eksempel International Baccalaureate (IB), skal gi adgang til høyere utdanninger i Danmark. En rekke offentlige videregående skoler tilbyr også IB.

Hvis du er fra et annet nordisk land og vil gå på en studiespesialiserende utdanning i Danmark

De nordiske landene har inngått en avtale som sikrer unge i Norden adgang til videregående utdanning i alle de nordiske landene på like vilkår som partenes egne statsborgere. Det vil si at du som hovedregel kan bli tatt opp på en dansk videregående utdanning hvis du har gjennomført grunnskolen i et annet nordisk land.

Yrkesutdanninger i Danmark (EUD og EUX)

En yrkesutdanning er en praktisk utdanning der en vesentlig del av undervisningen foregår i en praksisvirksomhet som for eksempel en større industribedrift, et verksted, et kjøkken eller en butikk.

Utdanningen veksler mellom undervisning på skole og perioder i praksis, og den består normalt av et grunnløp og et hovedløp. Du kan velge mellom 105 utdanninger med over 300 trinn eller spesialiseringer. Du kan begynne rett etter grunnskolen – eller senere. Starten på en yrkesutdanning avhenger av alderen og bakgrunnen din. Når du har avsluttet yrkesutdanningen, er du kvalifisert til å bli ansatt som faglært.

Du kan ta en Eux sammen med yrkesutdanningen. Det gir deg mulighet for å studere videre på samme måte som de som har en studiespesialiserende eksamen.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.