Helgdagar i Danmark

Danmarks flag Dannebrog
Fotograf
Søren Sigfusson

Danmarks flagga Dannebrogen.

Här hittar du information om helgdagar i Danmark, dagar då butiker håller stängt enligt lagen om öppettider inom detaljhandeln (lukkeloven), lediga dagar enligt avtal och andra danska bemärkelsedagar.

Helgdagarna är nästan desamma i hela Norden. Men observera att skärtorsdagen, annandag påsk och annandag pingst till skillnad från vissa andra länder är helgdagar i Danmark. Danmarks grundlagsdag (Grundlovsdag) är inte en helgdag, men det är en flaggdag då de flesta butiker har stängt och många är lediga från jobbet.

Helgdagar i Danmark

Medarbetarna på de flesta arbetsplatser är i regel lediga på helgdagar. 

 • 1 januari: nyårsdagen.
 • Mars–april: påsk: skärtorsdag, långfredag, påskdagen och annandag påsk. Påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den 25 april.
 • April–juni Kristi himmelsfärds dag infaller 40 dagar efter påskdagen, alltid på en torsdag, tidigast den 30 april och senast den 3 juni.
 • Maj–juni: pingst: pingstdagen och annandag pingst. Pingstdagen infaller sjunde söndagen efter påsk, tidigast den 10 maj och senast den 13 juni. 
 • 25 december: juldagen.
 • 26 december: annandag jul.

Dagar då butiker håller stängt i Danmark enligt lagen om öppettider (lukkeloven)

Butiker med detaljhandel får, bortsett från mindre livsmedelsbutiker, inte hålla öppet på helgdagar eller följande dagar:

 • 5 juni: Danmarks grundlagsdag.
 • 24 december: julafton.
 • 31 december: nyårsafton efter klockan 15.00.

Lediga dagar enligt kollektivavtal i Danmark

Vissa dagar som inte är helgdagar kan ge rätt till ledighet. Det beror på om det står i ditt kontrakt, i personalhandboken eller i kollektivavtalet. Dagar som ofta kan vara lediga på arbetsplatser:

 • 1 maj: arbetarrörelsens internationella dag.
 • 5 juni: Danmarks grundlagsdag.
 • 24 december: julafton.
 • 31 december: nyårsafton.

Andra högtider och bemärkelsedagar i Danmark

 • Februari–mars: fastlagssöndagen infaller sjunde söndagen före påskdagen, tidigast den 1 februari och senast den 7 mars.
 • 2 februari: Kyndelsmässodagen.
 • 23 mars: Nordens dag.
 • 16 april: Hennes Majestät Drottning Margrethe II:s födelsedag.
 • 5 maj: Danmarks befrielse.
 • Andra söndagen i maj: mors dag i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland och Island. I Norge är mors dag den andra söndagen i februari, i Sverige den sista söndagen i maj.
 • 9 maj: Europadagen.
 • 26 maj: Hans Majestät Kung Frederik X:s födelsedag.
 • 5 juni: fars dag – till skillnad från Finland, Island, Norge och Sverige, där fars dag infaller den andra söndagen i november.
 • 15 juni: Valdemars dag.
 • 15 juni: återföreningsdagen (genforeningsdagen).
 • 23 juni: Sankt Hans aften.
 • 21 juni: Grönlands nationaldag. Det flaggas med Grönlands flagga Erfalasorput.
 • 29 juli: Färöarnas nationaldag, Ólavsøka. Det flaggas med Färöarnas flagga Merkið.
 • 5 september: flaggdag för Danmarks utsända. 
 • 10 november: Mårtensafton.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.