Samhälle

Här hittar du information om folkbokföring, rösträtt och medborgarskap.

Norske sykepenger

Information om coronapandemin i Norden

Folkeregistrering i Danmark

Folkbokföring i Danmark

Dansk flagg

Danskt medborgarskap

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbets- och uppehållstillstånd i Danmark

Stemmeret i Danmark

Rösträtt i Danmark

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.