Köp av varor och tjänster på Island

Unge kvinder med telefoner
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Här hittar du praktisk information om köp av varor och tjänster på Island.

Alla som bosätter sig på Island, vare sig det handlar om kortare eller längre tid, måste ha ett isländskt personnummer (kennitala). Personnumret behövs bland annat för att teckna tjänsteavtal med olika företag, till exempel telefonoperatörer, för att öppna ett bankkonto, skaffa bibliotekskort, eller bara hyra en film. Du får ditt personnummer genom att folkbokföra dig hos Þjóðskrá.

Tänk på att Island inte är med i EU, och att det därför inte råder tullfrihet mellan EU-länderna och Island. Du ska till exempel betala tull för varor som du har köpt i de andra nordiska länderna.

Radio- och tevelicens 

Radiolicensen är en särskild avgift som skatteverket tar ut tillsammans med andra avgifter till det offentliga. Den ska betalas av alla, oavsett inkomst eller förmögenhet. Radiolicensen betalas årligen och går till staten. Personer över 70 år, liksom ålders- och sjukpensionärer, bosatta på äldre- och vårdboenden, är undantagna från avgiften.

Mobiltelefonabonnemang

Till din mobiltelefon kan du köpa telefonkort som laddas manuellt. För sådana telefonkort behövs inget personnummer. För att teckna ett mobilabonnemang måste du däremot ha ett isländskt personnummer.

El, vatten och värme 

Varmt och kallt vatten ska, liksom elektricitet, finnas i alla bostadshus på Island. Isländska bostäder värms upp genom fjärrvärme eller el.

De lokala kommunkontoren kan ge information om vilka företag som säljer el och varmvatten i respektive kommun. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.