Kjøp av varer og tjenester på Island

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Her finner du en del praktiske opplysninger om kjøp av varer og tjenester på Island.

Om du skal bo på Island i kortere eller lengre tid, er det nødvendig å ha islandsk personnummer. Det blir blant annet brukt når man skriver under på ulike tjenesteavtaler med firmaer, for eksempel telefonselskaper, når man åpner bankkontoer, søker om bibliotekkort og til og med når man skal leie filmer. Personnummer får du ved å opplyse om bopel eller få folkeregistrert adresse hos Folkeregisteret.

Man må huske på at Island ikke er en del av EU, og derfor er det ikke tollfrihet mellom EU-land og Island. Derfor skal det for eksempel betales toll av varer som er kjøpt i de nordiske landene.

Radio- og fjernsynslisens 

Kringkastingsavgift er en avgift som Skatteetaten krever inn samtidig med skatteligningen. Den er like høy for alle uavhengig av inntekt eller formue. Kringkastingsavgiften betales hvert år og går til staten. De som er 70 år eller eldre, i tillegg til alderspensjonister eller uføretrygdede bosatt på pleiehjem, får dispensasjon. Nærmere opplysninger fås hos Skatteetaten (Ríkisskattstjóri). 

Mobilabonnement

Man kan kjøpe kontantkort til mobiltelefoner som man kan fylle på etter behov. Man trenger ikke personnummer for denne typen kontantkort. For å tegne mobilabonnement, må man ha islandsk personnummer.

Strøm, vann og varme 

Det skal være varmt og kaldt vann samt strøm i alle bolighus. Boliger på Island blir oppvarmet med varmt vann eller strøm.

Kommunekontorene kan gi informasjon om bedrifter som tilbyr strøm og varmt vann i kommunen det gjelder. 

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.