Køb af varer og tjenesteydelser i Island

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Her kan du finde forskellige nyttige oplysninger vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i Island.

Hvis man bosætter sig i Island i længere eller kortere tid, er det nødvendigt at have et islandsk personnummer. Det bruges bl.a. når man underskriver en serviceaftale med et firma, f.eks. et telefonselskab, når man åbner en bankkonto, ansøger om et lånerkort til et bibliotek og tilmed når man lejer en film hos en videoudlejning. Et personnummer får man ved at lade sit opholdssted eller sin faste adresse registrere hos Det nationale folkeregister.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Island ikke tilhører EU, og at der derfor ikke er toldfrihed mellem EU-lande og Island. Således skal der f.eks. betales told af varer, der købes fra de nordiske lande.

Radio- og tv-abonnement

Radiolicensen er en særlig afgift, som statsskattedirektoratet indkræver sammen med indkrævningen af andre betalinger til det offentlige. Den pålægges alle enkeltpersoner uanset deres indkomst eller formue. Radiolicensen betales hvert år og går til staten. Undtaget fra afgiften er alle, som er 70 år eller ældre, desuden modtagere af folke- og invalidepension, som bor på plejehjem eller forsorgsinstitutioner. Nærmere oplysninger fås hos statsskattedirektoratet.

Mobiltelefonabonnement

Til mobiltelefon kan man købe kort med en saldo som uploades manuelt. Til denne type telefonkort behøves der ikke personnummer. For at at abonnementsregistrere sin mobiltelefon skal man have et islandsk personnummer.

El, vand og varme

Varmt og koldt vand samt elektricitet skal findes i alle boliger. Boliger i Island opvarmes med fjernvarmevand eller el.

De lokale kommunekontorer kan give oplysninger om de selskaber, der sælger el og varmt vand i den enkelte kommune.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.