Körkort i Norge

Førerkort i Norge
Här kan du läsa om hur du kan ta och förnya körkort i Norge samt om användningen av norskt körkort utomlands.

Vilka olika typer av körkort finns det i Norge?

I Norge gäller de internationella standarderna för körkortsklasser. Klasserna har olika ålderskrav. Det finns olika körkortsmodeller som är giltiga, men du bör ha en av de senaste modellerna (EES-plastkörkort) om du ska köra utomlands. Det är Statens vegvesen som utfärdar körkort i Norge. 

Att använda utländskt körkort i Norge

Du kan i regel använda körkort från andra länder, så länge de är giltiga. 

Körkort som utfärdats i ett annat EU-/EES-land

Om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat EU-/EES-land kan det användas för att köra i Norge så länge körkortet är giltigt. Om du bosätter dig permanent i Norge kan du använda ditt körkort för att köra i Norge eller byta det mot ett norskt körkort.

Pendlare från andra nordiska länder kan använda sitt körkort från hemlandet om det är giltigt i hemlandet. Om du behöver förnya körkortet måste du göra det i det land där du är fast bosatt.

Körkort från länder utanför EU/EES

Om du har ett körkort utfärdat i ett land utanför EU/EES kan du använda det upp till tre månader, både om du har tillfälligt uppehållstillstånd och om du är fast bosatt. Körkortet måste vara giltigt och de norska ålderskraven uppfyllda.

Giltighet och förnyelse av körkort

Från och med 2013 är ett nytt körkort giltigt i 15 år, om det inte finns hälsomässiga skäl som begränsar detta. Körkortsklasser för tunga fordon har normalt 5 års giltighet. Har du ett körkort från ett gammalt system måste det förnyas. Det är olika datum som gäller. Om du ska förnya ditt körkort uppsöker du en av Statens vegvesens trafikstationer för att få utfärdat ett nytt. 

Oavsett hur gammal du är så är läkaren skyldig att meddela Statsforvalteren om läkaren anser att du inte uppfyller hälsokraven för körkort.

Att använda norskt körkort utomlands

Det rekommenderas att du använder ett EES-plastkörkort om du ska köra utomlands. På så sätt kan du undvika missförstånd i kontakt med utländska myndigheter, banker, biluthyrningsfirmor osv. Dessa små körkort godtas också lättare som legitimation i olika sammanhang.

Om du ska köra bil i ett land utanför EU-/EES-området godtar många länder EES-modellen, vilket innebär att du inte behöver något internationellt körkort. Du bör ändå kontakta myndigheterna i det aktuella landet eller landets ambassad i Norge för att höra dig för om vilka regler som gäller innan du reser.

Hur tar man körkort i Norge?

Du kan ansöka om körkort digitalt hos Statens vegvesen. Om du ska bli yrkesförare måste du utöver körkort skaffa dig en speciell yrkesförarutbildning.

För att kunna få körkort måste du

  • vara bosatt i Norge i minst 6 månader
  • uppfylla ålderskravet
  • lämna in ansökan om körkort
  • uppfylla hälsokraven och ha godkänt leverne (godkjent vandel) av polisen första gången du ansöker om körkort.

All obligatorisk utbildning som krävs för att ansöka om körkort måste genomgås på en godkänd trafikskola/körskola.

Här hittar du mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.