Førerkort i Norge

Førerkort i Norge
Her kan du lese om hvordan du kan ta og fornye førerkort i Norge, og bruk av norsk førerkort i utlandet.

Hvilke typer førerkort finnes det i Norge?

I Norge gjelder de internasjonale standardene for førerkortklasser. Klassene har forskjellige alderskrav. Det er forskjellige førerkortmodeller som er gyldige, men du bør ha en av de nyeste modellene (EØS-plastførerkort) dersom du skal kjøre i utlandet. Det er Statens vegvesen som utsteder førerkort i Norge. 

  Å bruke utenlandsk førerkort i Norge

  Du kan som hovedregel bruke førerkort fra andre land, så lenge de er gyldige. 

  Førerkort utstedt i et annet EU/EØS-land

  Dersom du har et førerkort som er utstedt i annet EU/EØS-land, så kan det benyttes for kjøring i Norge så lenge førerkortet fortsatt er gyldig. Dersom du bosetter deg fast i Norge, kan du benytte førerkortet ditt for kjøring i Norge eller bytte det inn i et norsk førerkort.

  Pendlere fra andre nordiske land kan bruke sitt førerkort fra hjemlandet dersom det er gyldig i hjemlandet. Dersom man må fornye førerkortet, må dette gjøres i landet der man har fast bopel.

  Førerkort fra land utenfor EU/EØS

  Dersom du har et førerkort som er utstedt i et land utenfor EU/EØS, kan du bruke det i inntil tre måneder, både ved midlertidig opphold og fast bopel. Førerkortet må være gyldig og de norske alderskravene må være oppfylt.

  Gyldighet og fornying av førerkort

  Fra 2013 har et nytt førerkort gyldighet på 15 år, med mindre det foreligger helsemessige vilkår som begrenser dette. Tunge førerkortklasser har vanligvis en 5-års gyldighetsperiode. Har du et førerkort fra en gammel ordning, må dette fornyes. Det er ulike datoer som gjelder. Dersom du skal fornye førerkortet ditt, oppsøker du en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner for å få utstedt et nytt. 

  Uansett hvilken alder man har, så har leger plikt til å melde ifra til statsforvalteren dersom han eller hun mener at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort.

  Å bruke norsk førerkort i utlandet

  Det anbefales at du bruker et EØS-plastførerkort dersom du skal kjøre i utlandet. Da kan du unngå misforståelser med utenlandske myndigheter, banker, bilutleiefirma osv. Disse små førerkortene blir også lettere akseptert som legitimasjon i ulike sammenhenger.

  Dersom du skal kjøre bil i land utenfor EU-/EØS-området, godtar mange land EØS-modellen slik at du ikke trenger internasjonalt førerkort i tillegg. Du bør likevel ta kontakt med myndighetene i det aktuelle landet, eller landets ambassade i Norge, og forhører deg om hvilke regler som gjelder før du reiser.

  Hvordan tar jeg førerkort i Norge?

  Du kan søke om førerkort elektronisk hos Statens vegvesen. Dersom du skal bli yrkessjåfør, må du i tillegg til førerkort skaffe deg spesiell yrkessjåførutdanning.

  For å få førerkort må du

  • være bosatt i Norge i minst 6 måneder
  • fylle alderskravet
  • sende søknad om førerkort
  • fylle helsekrav og ha godkjent vandel (av politiet) første gang du søker om førerkortet

  All den obligatoriske opplæringen som er nødvendig for å søke om førerkortet, må tas ved en godkjent trafikkskole/kjøreskole.

  Her finner du mer informasjon

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.