Kørekort i Norge

Førerkort i Norge
Her kan du læse om, hvordan du kan tage og forny kørekort i Norge. Du kan også læse om brug af norsk kørekort i udlandet.

Hvilke typer af kørekort findes der i Norge?

I Norge gælder de internationale standarder for kørekortkategorier. Der er forskellige alderskrav til de forskellige klasser. Der findes forskellige gyldige kørekortmodeller, men du bør have en af de nyeste modeller (EØS-kreditkortmodellen), hvis du skal køre i udlandet. Det er Statens vegvesen, som utsteder kørekort i Norge. 

Udenlandsk kørekort i Norge

Du kan som udgangspunkt bruge gyldige kørekort fra andre lande. 

Kørekort udstedt i et andet EØS-land

Hvis du har et kørekort, som er udstedt i et andet EU/EØS-land, kan du bruge det til kørsel i Norge, hvis kørekortet er gyldigt. Hvis du bosætter dig fast i Norge, kan du bruge dit kørekort i Norge, eller du kan ombytte det til et norsk kørekort.

Pendlere fra andre nordiske lande kan bruge et kørekort fra hjemlandet, hvis det er gyldigt. Fornyelse af kørekortet skal ske i det land, hvor du har fast bopæl.

Kørekort fra lande uden for EU/EØS

Hvis du har et kørekort, som er udstedt i et land uden for EU/EØS, kan du bruge det højst tre måneder, både når der er tale om midlertidigt ophold og fast bopæl. Kørekortet skal være gyldigt, og de norske alderskrav skal være opfyldt.

Gyldighed og fornyelse af kørekort

Et nyt kørekort har en gyldighed på 15 år, medmindre særlige helbredsmæssige grunde begrænser dette. De tunge kørekortkategorier har typisk en gyldighed på 5 år. Hvis du har et kørekort fra en gammel ordning, skal det fornyes. Der gælder forskellige datoer. Hvis du ønsker at forny dit kørekort, skal du opsøge en af Statens vegvesens trafikstationer for at få et nyt. 

Uanset hvilken alder man har, er det lægens pligt at orientere statsforvalteren, hvis han eller hun mener, at patienten ikke opfylder de helbredsmæssige krav til at have kørekort.

Norsk kørekort i udlandet

Det anbefales, at du bruger et EØS-kørekort (kreditkortmodellen), hvis du skal køre i udlandet. Så undgår du misforståelser med udenlandske myndigheder, banker, biludlejningsfirmaer osv. De små kørekort bliver også letterre accepteret som legitimation i forskellige sammenhænge.

Kreditkortmodellen accepteres i mange lande uden for EU-/EØS-området. Det er således ikke nødvendigt at have et internationalt kørekort ved siden af dette. Du bør alligevel kontakte myndighederne i det pågældende land, eller landets ambassade i Norge før afrejsen, for at forhøre dig om de gældende regler.

Hvordan tager jeg kørekort i Norge?

Du kan søge om kørekort digitalt hos Statens vegvesen. Hvis du ønsker at blive erhvervschauffør, skal du i tillæg til kørekortet tage en særlig uddannelse til erhvervschauffør.

For at få kørekort skal du

  • være bosat i Norge i mindst 6 måneder
  • opfylde alderskravet
  • indsende en ansøgning om kørekort
  • opfylde helbredskravene og være godkendt af politiet, første gang du søger om kørekortet.

Al obligatorisk uddannelse, som er nødvendig for at søge om et kørekort, skal tages ved en godkendt trafikskole/køreskole.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.