13 nordisk-ryska projekt får stöd av ministerrådet

05.01.17 | Nyhet
Norden Ryssland samarbete
Fotograf
Matts Lindqvist
Totalt 13 projekt får stöd av Nordiska ministerrådet inom ramen för det nya samarbetsprogrammet mellan Norden och nordvästra Ryssland. Över 70 ansökningar kom in till det så kallade Open Call Programme, som lanserades hösten 2016.

De utvalda projekten omfattar samarbete inom en rad skilda områden, såsom miljö, medier, god förvaltningssed, mänskliga rättigheter, sociala frågor, stärkande av NGO:er samt samarbete mellan ursprungsfolk.

- Jag är mycket nöjd med att det har kommit så många goda projektansökningar till det här nya programmet. Den stora diversiteten på ansökningarna vittnar om ett starkt intresse för samarbete mellan Norden och nordvästra Ryssland på många områden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Stort intresse för programmet

Det öppna ansökningsprogrammet lanserades i september 2016 och hade sin första ansökningsrunda i oktober. Totalt fick Nordiska ministerrådet in 73 ansökningar från olika partnerskapsprojekt i de nordiska länderna och nordvästra Ryssland.

Det nya programmet bygger vidare på ministerrådets insats med syfte att utveckla nätverk och utbyta erfarenheter på tvärs i regionen.

De utvalda projekten får dela på 6 miljoner DKK och varje projekt får mellan 300 000 och 500 000 DKK.

Nordisk ministerrådet har under 2015-2016 tagit fram nya former för samarbete mellan Norden och nordvästra Ryssland. Utöver det öppna ansökningsprogrammet kommer nya samarbeten inom miljö och klimat samt inom hälsa att lanseras i början av 2017.

 

 

Här är listan på de 13 projekt som får stöd:

Mobility Makes Opportunity

Projektets syfte är att bland annat främja sysselsättning bland unga i nordvästra Ryssland, samt regioner i Finland, Sverige och Norge.

The Discipline of Societal Security in the Making: Let's Make It Together!

Projektets syfte är att få igång samarbete mellan utbildnings- och forskningsinstitutioner inom sektorn samhällelig säkerhet.

Strengthening Nordic-Russian network in ecological advocacy

Projektet fokuserar på verksamhet som ökar insikten i miljöfrågor.

Nordic Practices – Russian Realities: cooperation on building joint competence in public governance

Projektet har som mål att etablera en institutionell plattform för utbyte av god förvaltningssed och kompetensutveckling inom regional och lokal förvaltning.

Nordic-Russian bioeconomy pre-study

Målet är att stärka nätverken inom bioekonomi, bland annat när det gäller utnyttjande av skog och avfall.

Non-state actors: partnership and skills for sustainable development

Syftet är att bygga upp kapaciteten hos NGO:er i Norden och nordvästra Ryssland via partnerskap och utbyte av erfarenheter.

Nordic and Russian NGOs building bridges

Målet är att utveckla nätverk mellan NGO:er I Norden och Ryssland med syfte att främja gemensamma projekt kring hållbar utveckling.

Energy Efficiency and Cleantech in North-West Russia - Phase II

Detta är en fortsättning på ett tidigare projekt och handlar bland annat om nätverkande inom cleantech-branschen.

Public Legal Education: co-operation between academia and civil

Projektet har fokus på att öka kunskapen hos enskilda aktörer när det gäller kunskap om och engagemang i juridiska frågor i samhället.

GAINS and EMEP modelling in the Russian Federation: further developments of Nordic-Russian cooperation on Air Pollution at the regional level (2017)

Målet är att främja arbetet för bättre luftkvalitet i regionen via bättre samarbete mellan experter på luftförorening.

Our Eyes on Barents

Målet är öka utbudet av oberoende nyheter och information mellan Norden och Ryssland.

Indigenous peoples’ and ethnic minorities’ cooperation and networking increase facility in the Nordic countries and Northwest Russia

Projektets syfte är att utbyta erfarenheter mellan ursprungsbefolkningen och etniska minoriteter.

Youth-Trio – Socialization, Culture, Creativity

Syftet är att arbeta för att ungdomar via bland annat nätverk och kulturella projekt ska bli mer engagerade i samhället.